12 °C

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı 171 bin 48'e geriledi

TBB, "Türkiye Bankacılık Sistemi-Mart 2009" raporunu açıkladı

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı 171 bin 48'e geriledi

 

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) "Türkiye Bankacılık Sistemi-Mart 2009" raporuna göre, sektörde çalışan sayısı, Aralık 2008'e göre 171 bin 48'e geriledi.

TBB'nin internet sitesinde yer alan rapora göre, bankacılık sektörünün gelir-gider yapısının, finansal varlık fiyatlarına hassasiyeti yükselirken, vade uyumsuzluğu nedeniyle faiz oranlarındaki gerileme, kar hacmini olumlu etkiledi. Yıllık bazda karlılık, geçen yılın aynı dönemine oranla düştü.

Yılın ilk 3 ayında bilanço toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında büyüdü. Toplam aktifler Mart 2009 itibariyle 724 milyar lira (434 milyar dolar) olurken, toplam aktiflerin GSYH oranının yüzde 78 düzeyinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Toplam aktiflerin dağılımında, kamu bankalarının payı 1 puan artarken, yabancı bankaların payı 1 puan azaldı. Toplam mevduat içinde özel bankaların payı 2 puan artarak yüzde 51'e yükseldi, yabancı bankaların payı 2 puan düştü.

Sektördeki ilk 5 bankanın sektör aktif payı yüzde 62, mevduat payı yüzde 65, kredi payı yüzde 58; ilk 10 bankanın sektör aktif payı yüzde 86, mevduat payı yüzde 90, kredi payı yüzde 85 oldu.

Mart 2009 itibariyle, toplam aktifler içinde kredilerin payı Mart 2008'e göre 2 puan azalarak yüzde 50'ye geriledi, likit aktiflerin payı 1 puan artarak yüzde 14'e yükseldi.

Takipteki krediler özel karşılıklardan daha hızlı artarken, karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı düştü.

Karşılık öncesi takipteki kredilerin bilanço içindeki payı yüzde 2,2 toplam kredilere oranı ise yüzde 4,4 düzeyine yükseldi. Özel karşılıklar düşüldükten sonra takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 0,9 oldu.

Takipteki kredilerin yüzde 79'u için özel karşılık ayrılırken, takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı artmaya ve özel karşılık ayırma oranı gerilemeye devam etti.

Kamu ve özel bankaların şube sayısı arttı, yabancı bankaların azaldı

Mart 2009 itibariyle sektörün net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artarak 5 milyar 8 milyon lira (3 milyar 2 milyon dolar) oldu. İlk 3 aylık dönemde bankacılık sektörünün aktif karlılığı yüzde 0,7, özkaynak karlılığı yüzde 5,7 oranında gerçekleşti.

Mevduat bankaları grubuna dahil olan kamu bankalarının özkaynak karlılığı (dönemsel) yüzde 7,5, özel bankaların yüzde 6 ve yabancı bankaların yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibariyle kalkınma ve yatırım bankalarının özkaynak karlılığı yüzde 2,5 oldu.

Bankacılık sektörünün faiz gelirleri 22,8 milyar lira, faiz giderleri 13 milyar lira olurken, net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Rapora göre, Mart 2009 itibariyle bankacılık sektöründe 45 mevduat, kalkınma ve yatırım bankası faaliyet gösteriyor. Toplam şube sayısı 2009 yılının ilk çeyreğinde 36 adet artarak 8 bin 826'ya yükselirken, kalkınma ve yatırım bankalarının şube sayısı 1, mevduat bankalarının şube sayısı 35 adet arttı.

Kamu bankaları ve özel bankaların şube sayısı artarken, yabancı bankaların şube sayısı azaldı.

Kredi kartı işlem hacmi düştü, banka kartı işlem hacmi arttı

Bankacılık sektöründe, Aralık 2008'e göre çalışan sayısı 550 kişi azalarak Mart 2009 itibariyle 171 bin 48'e geriledi. Çalışan sayısı, özel ve yabancı bankalarda azalırken, diğer banka gruplarında arttı.

Bankalararası Kart Merkezinin verilerine göre, Mart 2009 itibariyle, toplam kredi kartı sayısı Mart 2008'e göre yüzde 13 oranında artarak 46,6 milyona, toplam banka kartı sayısı da yüzde 6 oranında artarak 59,7 milyona yükseldi.

Aynı dönem itibariyle POS sayısı yüzde 9 artarak 1 milyon 629 bin 252, ATM sayısı ise yüzde 14 artarak 2 bin 321 düzeyine yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde kredi kartı işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 46,2 milyar lira, banka kartı işlem hacmi yüzde 11 artarak 42,1 milyar lira oldu. Yıllık bazda kredi kartı işlem hacmi 191 milyar lira, banka kartı işlem hacmi ise 161 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İnternet bankacılığı aktif müşteri sayısı yükseldi

İnternet bankacılığı aktif müşteri sayısı Mart 2009 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 5,4 milyon kişiye yükseldi. Müşterilerin yüzde 89'u bireysel, yüzde 11'i kurumsal müşterilerden oluştu.

İnternet bankacılığından yapılan işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 204 milyar liraya ulaştı. Ağırlıklı olarak havale işlemlerinden oluşan finansal işlemler yüzde 6 oranında arttı. Aynı dönem için yatırım işlemleri yüzde 15 artış gösterdi.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.