17 °C

Bankaların destek hizmet alımlarına 'düzenleme'

Bankaların destek hizmet alımlarına 'düzenleme'

Bankaların destek hizmet alımlarına 'düzenleme'

(12:00)ANKARA - Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girerken, yeni düzenlemeyle, bazı hizmetler yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı. Düzenlemede, kapsam dışı bırakılan hizmetler de şöyle sıralandı: Bankalarca dışarıdan temin edilmekle birlikte bankacılık faaliyetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olmayan danışmanlık, pazarlama faaliyetlerinden reklam, güvenlik, yemek, ulaşım, otomatik vezne makinesi ve satış noktası cihazları da dahil olmak üzere her türlü donanımın bakım ve onarımı, banka ve kredi kartı başvuru evraklarının taranarak dijital ortama aktarılması ve veri girişinin yapılarak imaj ve verilerin ilgili kuruma teslim edilmesi ve bunların ekstrelerinin sır saklamaya ilişkin yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle elden dağıtımı, temizlik hizmetleri ile hukuk danışmanlığı ya da vekalet akdi yapılmak suretiyle sağlanan avukatlık hizmetleri. Destek hizmetlerine ilişkin sınırlamaları da değiştiren yeni Yönetmeliğe göre, bankaların münhasır yönetim kurulu ve iç sistemleri ile ilgili birimlerince icra edilmesi gereken faaliyetler, destek hizmeti kuruluşlarından sağlanamayacak. Yeni düzenlemeyle, yetkilendirmeye ilişkin "Bankaların yurt içi ve yurt dışı ortaklıkları veya birlikte kontrol edilen ortaklıkları ile nitelikli pay sahibi ortaklarından, merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'deki şubelerinin merkezlerinden sağladıkları ve bankaların yurt dışı şubelerinin münhasıran aldıkları destek hizmetleri ile en az 3 bankanın doğrudan doğruya ortaklığıyla kurulan destek hizmeti kuruluşlarından sağlanan destek hizmetleri için birinci ve ikinci fıkraların yetkilendirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. İlgili banka, bu kapsamda alınan destek hizmetini, destek hizmeti sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 1 ay içinde Kuruma bildirir" hükmü de Yönetmelikten çıkarıldı.