Bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Çin ve Rusya Federasyonu menşeli bazı çelik ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin ve Rusya Federasyonu menşeli "demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)" ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, söz konusu ülke menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi.

Bu çerçevede, Çin ve Rusya menşeli anılan ürünler için ton başına 500 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Çin menşeli demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme boru ithalatındaki dampinge karşı önlemin ton başına 5,5-7,5 dolar olarak sürdürülmesine karar verildi.