Bazı mobilya donanımları ithalatı TAREKS üzerinden denetlenecek

Mobilya menteşeleri, mobilya rayları dirsekler, askılıklar ve benzeri donanım ürünlerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bazı mobilya donanım ürünlerinin ithalat denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mobilya menteşeleri, mobilya rayları dirsekler, askılıklar ve benzeri donanım ürünlerinin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.

Kullanıcılar TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak. Başvuru aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel doküman TAREKS'e yüklenecek.

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacak. Referans numarası, verildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerli olacak.

A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası da doğrudan verilecek.

Tebliğ hükümlerine ve tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek. Tebliğ, 1 Aralık 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir