BDDK, aktif rasyosunu güncelledi

Mayısta Aktif Rasyosu uygulamasına başlayan BDDK, ilk ayda birkaç istisna dışında bankaların düzenlemeye başarıyla uyum sağladığını bildirdi. BDDK, KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projelerinin desteklemesi amacıyla Aktif Rasyo'da 1 Haziran itibariyle yeni formülün geçerli olacağını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BDDK, bankaların KOBİ'leri, ihracatçıları ve yatırım projelerini daha fazla desteklemesi amacıyla Aktif Rasyo hesaplamasında güncelleme yaptı. 

1 Haziran'da geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; TL Mevduat + Yabancı Para (YP) Mevduat toplamı 25 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına;

AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemindeki, KOBİ kredilerinin, proje finansmanı kredilerinin ve ihracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısı ile ağırlıklandırılmasına,

3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada “Krediler” kalemine dahil edilmemesine,

Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,

Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi repoların, hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “YP Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,

AR’ın payda kısmının hesaplanmasında, “YP Mevduat” kalemi toplamının,

YP Kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısının

YP Kredileri aşan kısmına ise 1,75 katsayısının uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Yeni dönemde AR için aşağıdaki formül kullanılacak.


Ekonomistler yeni düzenlemede; BDDK'nın bankalara,

Kredileri KOBİ’lere ve ihracatçılara verin,

Kısa vadeli değil uzun vadeli kredi kullandırın,

Mevduat toplamak yerine bono/tahvile yönelen bankalara, 'bunu yapmayın' mesajı verdiği görüşünde.

İşte bankaların ilk ay karnesi

Bu arada BDDK, AR düzenlemesine dair bir aylık sürenin nasıl geçtiğini de paylaştı. BDDK, uygulamanın ilk ayında birkaç istisna dışında bankaların yapılan düzenlemeye başarıyla uyum sağladığını bildirdi.

BDDK'nın değerlendirmeleri şöyle:

Uygulamanın duyurulduğu 18 Nisan 2020 tarihi itibarı ile hedef oranın altında olan bankalar özellikle tahvil alımı yaparak hedefe ulaşmıştır. Hedefe mevduat azaltarak ulaşma yolunu seçen bankaların serbest bıraktığı kaynakların kredilendirme faaliyetlerine aktif şekilde devam eden bankalara aktığı, böylece sektörün kaynakları kullanma anlamında verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir.

Sayıları az da olsa birkaç bankanın AR’ın amacına uygun olmayan şekilde müşterilerini mevduattan repoya ve kısa vadeli banka finansman bonolarına geçmeye teşvik ederek, ayrıca ihtiyaç sahibi olmayan büyük müşterilere yüksek miktarda kısa vadeli kredi plasmanı yaparak hedefe ulaşmaya çalıştığı gözlemlenmiştir.

Sözü edilen düzenleme arbitrajı faaliyetlerine yönelik gerekli tedbirleri almak, normalleşme sürecinde bankaları tahvil alımına ilave olarak KOBİ’leri, ihracatçıları ve yatırım projelerini fonlama yönünde teşvik etmek ve bilançolarındaki aktif-pasif kur dengesizliğini azaltmaya yönlendirmek amacıyla, AR’da Haziran ayından itibaren geçerli olacak şekilde güncelleme yapılmıştır.

İlerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir."