17 °C

Belediyelerin vergideki payı azaltılıyor

Belediyelerin vergideki payı azaltılıyor

Belediyelerin vergideki payı azaltılıyor

ANKARA - İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay aktarılmasını öngören yasa teklifinde belediyelere verilecek oranlar yeniden düzenleniyor. Tasarının ilk halinde vergi gelirlerinden belediyelere aktarılacak pay yüzde 2.90 iken bu oran yüzde 2.85'e büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılacak pay ise yüzde 2.65'ten yüzde 2.50'ye indiriliyor. Geçtiğimiz hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Yasa Teklifi'nde verilecek önergelerle değişikliğe gidilecek. Bugün komisyonda görüşmelerine devam edilecek teklifin 'Payların hesaplanması ve oranı' başlıklı ikinci maddesinde AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan önergelerle değişiklik yapılacak. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere ayrılacak pay yüzde 2.85, büyük şehir ilçe belediyelerine ayrılacak pay ise yüzde 2.50 olarak düzenlenecek. AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün tarafından verilen yasa teklifinde, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından belediyelere yüzde 2.90, büyükşehir ilçe belediyelerine ise yüzde 2.65 oranında pay ayrılması öngörülüyordu. Nüfus her yıl güncellenecek Yine aynı maddeye eklenecek bir fıkra ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden il özel idareleri ve belediyelere ayrılan payın dağıtımında her yıl başında nüfus güncellenerek İller Bankası ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi öngörülüyor. Hazırlanan önergeye göre, genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından, TÜİK'ten alınarak, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanacak.