17 °C

Benzine 1.5, motorine 1 YKr İstanbul zammı

Benzine 1.5, motorine 1 YKr İstanbul zammı

Benzine 1.5, motorine 1 YKr İstanbul zammı

ANKARA - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla özel tüketim vergisi (ÖTV) listeleri de yeniden belirlendi. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile kurşunsuz benzinin ÖTV'si yeni kanunda yer aldığı şekliyle 1,5 YKr, motorinin ise 1 YKr artırıldı. Böylece kurşunsuz benzinden litre başına alınan ÖTV 1,4915 YTL, motorinden alınan ÖTV ise 0,9345 YTL olarak belirlendi. Aynı şekilde söz konusu düzenlemeye paralel benzol, solvent, hekzan ve pentan gibi ürünlerin ÖTV'si de kilogram başına 1,5985 YTL'den 1,6135 YTL'ye çıktı. Bu arada 5766 sayılı kanunda uçak benzini ve jet yakıtlarının ÖTV'si Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi çerçevesinde 2 YTL olarak düzenlendi. Ancak, bu yetkinin kullanımı ile uçak benzini ve jet yakıtlarından kararname ile önceden olduğu gibi sıfır YTL ÖTV alınması öngörüldü. Kararnamede değişik ülkelerden alınan doğalgazların ÖTV hesabında standart sağlanması amacıyla, ölçüm değeri olarak önceki kararnamelerde olduğu gibi metreküp yerine standart metreküp kullanılacağı da belirtildi.