16 °C

Bilgileri güncellenmeyen cep telefonu kapatılacak

Bilgileri güncellenmeyen cep telefonu kapatılacak

Bilgileri güncellenmeyen cep telefonu kapatılacak

ANKARA - Cep telefonu kayıtları güncellenecek. Abonelere mali külfet getirmeden gerçekleştirilecek güncelleme ile kimin hangi hattı kullandığı belli olacak. Meclis Bayındırlık, Ulaştırma Alt Komisyonu Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Tasarıya cep telefonu abone kayıtlarının daha güvenli hale getirilmesini amaçlayan geçici madde eklendi. Milyonlarca cep telefonu abonesini ilgilendiren düzenlemeye göre, GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşması için, tüm abonelik kayıtları yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde güncellenecek. Kullanıcıya mali yükümlülük yok Bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıklar bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvuracaklar. Başvuru sırasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin bir örneği ile birlikte bireysel abonelerden kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınacak. Bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantıları kesilecek. Son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için işletmeciyle abonelik sözleşmesi yapacak. Yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz edilebilecek. Yerli teknoloji desteklenecek Alt komisyonda, elektronik haberleşme sektörünün AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla da düzenlemeler yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, gelirlerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla ayıracağı kaynağı Ulaştırma Bakanlığı'na aktaracak. Bu aktarım, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resmi, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna olacak. Ulaştırma Bakanlığı bu kaynağı elektronik haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve üretimi için yapılan araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde kullandıracak.