18 °C

Bireysel emeklilik ilgi görüyor

Bireysel emeklilik ilgi görüyor

Bireysel emeklilik ilgi görüyor

Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminde toplanan fon tutarı 2007 yılı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış göstererek 4 milyar 555 milyon YTL (3,9 milyar dolar) seviyesine çıktı. Şirketlerin toplam katılımcı sayısı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 45 oranında bir artış göstererek 1 milyon 450 bine yükseldi. Hazine Müsteşarlığı 2007 yılı sonu itibariyle ''Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporunu'' yayımladı. Bireysel emeklilik sisteminin bugünkü noktaya gelmesinde ekonomik ve siyasi istikrarın önemli bir payı bulunduğu belirtilen rapora göre, 2006 yılı sonu itibarıyla 2 milyar 815 milyon YTL olan sistemde toplanan fon tutarı yüzde 60 oranında bir artış göstererek 4 milyar 555 milyon YTL seviyesine yükseldi. Rapora göre, sistemdeki katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımlarına bakıldığında, toplam katılımcıların yaklaşık yarısını 35 yaş altındaki katılımcılar oluşturdu. Bu durum sistemde ortalama yatırım vadelerinin uzamasını ve diğer finansal ürünlere göre ekonomiye daha uzun vadeli fon akışını beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla A ve B tipi yatırım fonlarında ortalama vadenin 83 gün, emeklilik yatırım fonlarında ise 530 gün olduğu görüldü Finans sektörünün toplam varlığı 771.5 milyar YTL Öte yandan; Türkiye'de finans sektörünün varlık toplamı 2007 yıl sonu itibariyle 771,5 milyar YTL'ye ulaştı. Finansal sektör varlıklarının, Aralık 2007 itibariyle yüzde 74.6'sını Merkez Bankası hariç bankacılık sektörü oluşturdu. Hazine'nin raporuna göre, Türk finans sektörünün bankacılık ağırlıklı bir yapıda olduğuna işaret edilerek, onu sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları ve sigortacılık sektörü takip etti. Rapora göre, Türkiye'de finans sektörünün varlık toplamı 2007 yıl sonu itibariyle 771,5 milyar YTL'ye ulaşırken, finansal sektör varlıklarının, yüzde 74.6'sını (TCMB hariç) bankacılık sektörü oluşturdu. Sigortacılık sektörünün payı ise yüzde 2.8'lik dilime sahip oldu. Türk sigortacılık sektörü varlık toplamının, bireysel emeklilik ve reasürans şirketleri dahil olmak üzere bir önceki döneme göre yüzde 25 oranında artığına vurgu yapılan raporda, 31.12.2007 tarihi itibariyle sektörün toplam varlığının 23,4 milyar YTL'ye yükseldiği, GSYİH'ye oranında da 0,2 puanlık bir artış olduğu belirtildi.