7 °C

Bomba imha cihaz ve parçaları alınacak

DMO Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ihtiyacına yönelik bomba imha cihaz ve parçalarını satın alacak.

Bomba imha cihaz ve parçaları alınacak

 

ANKARA - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, iç ve dış piyasalardan açık teklif usulüne göre bomba imha cihaz ve parçaları satın alacak.

Konuya ilişkin ihale duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre DMO, İçişler Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ihtiyacına yönelik bomba imha cihaz ve parçalarını açık teklif usulü ile iç ve dış piyasadan satın alacak.

 İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 3 No'lu Satın Alma Daire Başkanlığı'ndan ve DMO'nun internet sitesinden inceleyebilecek ancak ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için, 140 lira olan ihale evrak bedelini DMO veznelerinden birine veya DMO banka hesabına yatırmaları gerekecek.

Teklifler, en geç 22 Ağustos saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 3 No'lu Satın Alma Daire Başkanlığı'na ulaştırılmış olacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak. Belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Teklifler, iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacak.

İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.