Borç yapılandırma düzenlemesi ile KYK ve vergi borcu yapılandırmak mümkün

İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece borç yapılandırmanın önü açılırken, KYK ve vergi yapılandırması bekleyenlerin istekleri TBMM'den geçmiş oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi ile hangi borçların yapılandırma kapsamında olacağı belli oldu. Buna göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi yapılandırma dışında borç yapılandırma da TBMM'den geçti. böylece vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari cezalar yapılandırma kapsamına dahil edildi.

Çiftçi ve köylülere yapılandırma

Vergi yapılandırma ve borç yapılandırma konusunda kabul edilen değişikliğe göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırmadan yararlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve kanun yayınlandığı tarih itibarıyla muaccel halen gelen krediler yapılandırılacak. Daha önce yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenemeyen borçlar da yapılandırma kapsamında olacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir