Borç yapılandırmda 10 kritik soru ve cevap

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırılma düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Pandemi etkisiyle finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma yasası kapsamında bankalara olan borçlar yapılandırılabilecek ve yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Risk Merkezi'nde tutulan olumsuz sicil kayıtları temizlenecek. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. 

İşletmeler protestolu senet, çek, kredi ve kredi kartı dâhil borçlarını bireysel müşteriler ise kredi ve kredi kartı ödemelerini belirlenen şartlara uygun olarak yeniden yapılandırabilecek.  . Yapılandırmanın ilk adımı olarak Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkânı sunacak.

Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma kapsamındaki bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Risk Merkezi tarafından hazırlanan raporda yapılandırma sürecine ilişkin soru-cevap şeklinde kapsamlı bilgilere yer verildi. İşte TBB'nin yayımladığı bilgilendirme notunda ön plana çıkan sorular ve yanıtları...

1- Düzenleme hangi borçları kapsıyor? 

Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor. Borçların vadesinin 20 Mayıs'tan önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Borçların 31 Aralık'a kadar ödenmesi, yeniden yapılandırılması durumunda Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar dikkate alınmayacak.

2- Vadesi 20 Mayıs öncesinde kalan borçları kapsıyor mu? 
Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçları kapsıyor. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihten sonra olan borçlar düzenleme kapsamında bulunmuyor.

3-Borç bilgileri nasul öğrenilecek?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabiliyor.

4-Ödeme yapıldığında risk merkezi kayıtlarına yer alacak mı?
Borcun tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileri mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam edecek.

5-Borç ödeme, yeniden yapılandırma, taleplerimizi nereye yapabilirim? 
Borcunuzun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.

6-Borcumu yapılandırmak için başvurdum, talebin olumlu karşılanmadı ne yapabilirim? 
Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, yeniden yapılandırma talebiniz, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlıdır.

7- Borcumu ödediğimi nasıl belgelendirebilirim?
İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.

8- Borcun ödenmesi halinde risk merkezi raporunda ne zaman görülebilir? 
Kredi kartı dâhil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden, ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında, karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri de ödeme tarihini takip eden 1 iş günü sonrasında görülecek.

9- Bireysel kredi, kredi kartı borcumu ödediğimi banka, finansal kuruluşlar ne zaman görebilir?
Borcun ödendiği tarihi takip eden 3'üncü iş gününden itibaren görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerli.

10- Borcumu ödersem yeni kredi kartı alabilecek miyim? 
Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin eksik, hatalı olması durumunda da borcun bulunduğu banka, finansal kuruluşa başvurulacak.

Bankalar Birliği'nin hazırladığı yapılandırma sürecine ilişkin soruların yer aldığı dokumanın tam metnine erişmek için tıklayınız