17 °C

Bütçe, ocakta 524 milyon YTL açık verdi

Bütçe, ocakta 524 milyon YTL açık verdi

Bütçe, ocakta 524 milyon YTL açık verdi

(12:00)ANKARA - Merkezi Yönetim Bütçesi, Ocak ayında 524 milyon YTL açık verdi. Maliye Bakanlığı 2008 Ocak ayı bütçe verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında bütçeden 16 milyar 306 milyon YTL harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise 15 milyar 781 milyon YTL oldu. Böylece yılın ilk ayında bütçe açığı, 524 milyon YTL olarak gerçekleşti. Ocak ayında faiz dışı fazla rakamı ise 3 milyar 759 milyon YTL'yi buldu. Yılın ilk ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azaldı, bütçe gelirleri ise yüzde 27,4 oranında arttı. Ocaktaki 16 milyar 306 milyon YTL'lik bütçe harcamasının 12 milyar 23 milyon YTL'lik bölümünü faiz hariç giderler, 4 milyar 283 milyon YTL'lik bölümünü de faiz ödemeleri oluşturdu. 2007 yılının ocak ayında 7 milyar 21 milyon YTL faiz ödendiği dikkate alındığında, faiz harcamalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk bir gerileme ortaya çıktı. Ocakta bütçedeki faiz ödeneklerinin de yüzde 7,2'si kullanıldı. 2007 yılının ilk ayında, yıl sonu gerçekleşmesine göre, yüzde 9,1'lik bir bütçe harcaması yapılırken, bu yılın Ocak ayında, başlangıç ödeneklerinin yüzde 7,3'lük bölümü kullanıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında daha az harcama gerçekleştirildi. 2007 Ocak ayına göre, faiz hariç giderlerin 556 milyon YTL, faiz giderlerinin ise 2 milyar 738 milyon YTL azalması sonucunda, toplam bütçe giderlerinde de 2 milyar 182 milyon YTL'lik bir gerileme meydana geldi. Bütçe giderleri Yılın ilk ayında bütçeden personel için 4 milyar 841 milyon YTL, sosyal güvenlik kurumları devlet primi için 622 milyon YTL, mal ve hizmet alımları için 1 milyar 59 milyon YTL, cari transferler için de 5 milyar 136 milyon YTL çıktı. Sermaye giderleri 16 milyon YTL, sermaye transferleri 29 milyon YTL, borç verme ise 319 milyon YTL olarak belirlendi. Bu şekilde personel giderlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, mal ve hizmet alımlarında yüzde 26,3 , cari transferlerde de yüzde 5,1 oranında bir artış yaşandı. Merkezi Yönetim Bütçesinden geçen ay 699 milyon YTL sağlık harcamasında bulunuldu. Kamu idareleri bütçelerinde bulunan ödeneklerden 202 milyon YTL tedavi ve ilaç gideri yapılırken, yeşil kart tedavi ve ilaç giderleri de 497 milyon YTL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatında yüksek oranlı artış Geçen yıl Ocak ayında 12 milyar 392 milyon YTL olan bütçe gelirleri de, bu yıl aynı dönemde 15 milyar 781 milyon YTL'ye yükseldi. Bu olumlu performans da, vergi gelirleri tahsilatındaki yüksek oranlı artıştan kaynaklandı. Geçen ay vergi gelirlerindeki artış yüzde 27,8'i buldu ve bu şekilde vergi tahsilatı 14 milyar 159 milyon YTL'ye ulaştı. Vergi gelirlerindeki en büyük artış da yüzde 157,2 oranı ile kurumlar vergisinde yaşandı. İthalde alınan KDV'de yüzde 34,8 , gelir vergisinde yüzde 25,4 , özel tüketim vergisinde de yüzde 21,6 oranında artış görüldü. Böylece gelir vergisi tahsilatı 3 milyar 737 milyon YTL, kurumlar vergisi tahsilatı 116 milyon YTL, dahilde alınan KDV tahsilatı 2 milyar 57 milyon YTL, ithalde alınan KDV tahsilatı 2 milyar 130 milyon YTL, özel tüketim vergisi tahsilatı da 3 milyar 352 milyon YTL'ye ulaştı. Bakanlık açıklamasında, bu durum "Vergi gelirlerinde elde edilen yüksek oranlı artış, bir yandan bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonominin genelinde ve bazı sektörlerde ortaya çıkan olumlu gelişmelerin etkisi, diğer yandan da alınan idari karar ve önlemlerin sonuçlarının ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır" şeklinde değerlendirildi. Ocakta vergi dışı gelirler olarak da bütçeye 1 milyar 422 milyon YTL girdi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 109 milyon YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri de 91 milyon YTL oldu. Açık, hedefin yüzde 2,9'una tekabül etti 2007 yılının Ocak ayında 6 milyar 96 milyon YTL olan bütçe açığı da, bu yıl, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 oranında gerileyerek, 524 milyon YTL olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı açıklamasında, bu rakamın, 2008 bütçesinde yer alan 17 milyar 997 milyon YTL'lik açık hedefinin yüzde 2,9'una tekabül ettiği ifade edildi. Açıklamada, Ocak 2008 döneminde ortaya çıkan bütçe sonuçlarının özellikle vergi gelirleri performansında oldukça olumlu bir gelişmeyi ifade ettiği belirtilerek, şöyle denildi: "Ayrıca bütçe giderlerinin de geçen yılın aynı dönemine göre azalma göstermiş olması önemli. 2008 Bütçesi, hükümetimizin ekonomi ve maliye politikalarına uygun olarak, tam bir kararlılık ve mali disiplin anlayışı içinde uygulanmaya devam edilecek, bütçe performansının sürdürülebilirliği açısından, kamu mali yönetim sisteminde alınan yapısal tedbirlerin etkili şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir."