9 °C

Büyüme amaçlı hisse senedi fonlar BES'te ilk 8 ayın yıldızı

Hisse senedine dayalı fonlar yılın ilk 8 ayında yüzde 80 ila yüzde 110 arasında getiri sağladı

Büyüme amaçlı hisse senedi fonlar BES'te ilk 8 ayın yıldızı

 

 

Yakup SAYAR

İSTANBUL - Emeklilik fonları krizde emin adımlarla büyümesini sürdürürken, ödenen katkı paylarının katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesine bakıldığında hisse senedine dayalı fonlar yılın ilk 8 ayında yüzde 80 ila yüzde 110 arasında getiri sağladı.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 21 Ağustos 2009 tarihi itibariyle toplam fon tutarı 8 milyar 234,3 milyon TL'yi, katılımcıların toplamı  ise 1 milyon 905 bin 769 kişiyi aştı. Sistemdeki katkı payı tutarı 6 milyar 394,8 milyon TL'ye ulaşırken, bu tutarın içindeki yatırıma yönlenen toplam tutar  6 milyar 183,0 milyon TL'ye seviyesinde bulunuyor. 

Ödenen katkı paylarının katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmesi üzerinden işleyen sisteme bakıldığında 28 Aralık 2008-28 Ağustos 2009 aralığını kapsayan 8 aylık dönemde en çok getiri sağlayan fonlar hisse senedine yönelik fonlarda görüldü. Getiride ilk 10 fonun da Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olduğu görülürken, bunlar içinde en düşük getirinin yüzde 79'u olduğu fonlar içinde ilk sırada Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat'ın Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF'nin yüzde 110'unu aşan oranda getiri sağlaması ve ikinci sıradaki fonla arasında yüzde 20 oranında bir fark olması ise dikkat çekti.

Ergoisviçre'yi yüzde 89.58'lik getiri ile ING Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF izlerken, Vakıf Emeklilik'in aynı fonu da yüzde 88.91'lik getiri ile üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamada BES'in en önemli oyuncularından olan Anadolu Hayat'ın iki fonla yer alması ve 8 aylık performanslarında iki fonunun da yüzde 80'i aşan oranda değer kazanması da bir başka dikkat çeken nokta oldu.

Kayıp oranları düşük

Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ve yılsonu hedefi olan 9 milyar TL'lik bir fon büyüklüğe emin adımlarla yürüyen BES'de söz konusu 8 aylık dönemde kaybettiren fonun azlığı ise kriz sürecinde büyük bir başarı olarak görülüyor.

Kaybettiren fonlara bakıldığında krizin etkilerinden dolayı uluslararası karma ve borç araçlarına endeksli EYF'lerin ilk sırada olduğu dikkat çekerken, burada ilk sırada Finans Emeklilik ve Hayat'ın Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma EYF'si yüzde 6.26'lık bir kayıpla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu fonu Garanti Emeklilik'in Gelir Amaçlı Uluslararası Borç Araçları EYF yüzde 3.70'lik, Aegon Emeklilik ve Hayat'ın aynı fonu yüzde 1.82'lik ve Vakıf Emeklilik'in aynı isimli fonu yüzde 0.60'lık kayıplarla takip ettiler.

"Hisse seçiminde proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz"

Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat'ın bireysel emeklilik sektörüne giren en son emeklilik şirketlerinden biri olduğunu belirten Genel Müdür Recep Akkaya, Bireysel Emeklilik şirketi olarak temel amaçlarının bireylerin gelecekteki sosyal güvenlik eksiklerini tamamlamak ve geleceğini Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat'a emanet eden katılımcılara en kaliteli getiriyi sağlamak olduğunu söyledi.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların, dahil oldukları planların izin verdiği koşullar ölçüsünde diledikleri emeklilik fonlarını seçebildiğini yılda bir kez emeklilik şirketini değiştirebildiklerini hatırlatan Akkaya,"Fonlarımızın yönetimi, Ergoİsviçre Protföy Yönetimi AŞ tarafından yapılmakta, fonların fiziki varlıkları ise Takasbank bünyesinde saklanmaktadır.

Portföy yönetim şirketimiz, uzman kadrosu ve hizmet sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışı ile öncelikle, enflasyon, para politikaları, kamu borçlanma, vergi politikası, kur ve ödemeler dengesi, işsizlik oranları gibi temel değişkenler arasında ilişki kurarak makroekonomik bir değerlendirme yapar, olası beklentilerini oluşturur ve buna uygun strateji belirler. Fon yönetilirken üzerinde durulan bir diğer önemli husus ise hisse seçiminde proaktif bir yaklaşımı benimsemektir.

Bu süreci yönetirken uygulanan ilk adım, öncelikle şirketlerin yatırımcı ilişkileri toplantılarına periyodik olarak katılmaktır. Sonrasında ise yatırım yapılabilir şirketler listesi oluşturulup, her hafta düzenli olarak yapılan yatırım komitesi toplantılarında, firmaların kalitatif ve kantitatif birtakım nitelikleri incelenir." diye konuştu.

Ergoİsviçre Portföy'ün hisse senedi fonunu yönetirken sadece yüksek getiriyi hedeflemediğine dikkat çeken Akkaya, "Ayrıca modern risk yönetim tekniklerini kullanarak fon performans ölçümleri yapar. Bu doğrultuda performans sunum standartları oluşturarak benchmark analizi, risklere göre ayarlanmış getiri analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerden sonra ortaya çıkan değerlendirmelerin sonucunda farklı şirketler veya farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senedi portföyüne dahil edilmesi ile şirket ve sektör risklerinin önemli bir bölümü dağıtılabilmektedir.

Sonuç olarak, yıl geneline bakıldığında makroekonomik konjonktürün iyi okunabilmiş olması ve doğru hisse seçimleri, daha yüksek performans elde edilmesindeki temel neden olarak ifade edilebilir" dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap