CFO, gözünü hıza ve inovasyona çevirdi

Küresel ve Türk finans liderleri en çok küresel ekonomik krizin etkilerinden endişe ederken Türk CFO’lar pandeminin gelirlerinde yaratıcı etki konusunda küresel meslektaşlarına göre oldukça iyimserler.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Koronavirüs pandemisinde küresel piyasalar ikinci dalga korkusuyla karışık seyir izlerken şirketlerin finans yöneticisi CFO’lar da aynı endişeyi taşıyor. Ancak hem global hem de Türk CFO’ların en büyük korkusu küresel ekonomik krizin etkileri konusunda ortaklaşıyor. Türk CFO’lar COVID-19’un şirket gelirlerinin etkisi konusunda global CFO’lardan daha ılımlı düşünüyor.

PwC’nin marttan bu yana COVID-19’un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemek üzere gerçekleştirdiği CFO Pulse araştırma serisinin son dönemi 1 Haziran haftasında gerçekleştirildi. Global için 5’incisi gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 23 ülkeden 989 CFO katıldı. Türkiye’nin üçüncü defa yer aldığı araştırmada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’ları, küresel finans liderleriyle birlikte krizi son gelişmeler çerçevesinde ele aldı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye CFO’ları işe dönüş stratejilerini uygularken küresel ekonomik krizin etkileri (yüzde 69), olası bir yeni enfeksiyon dalgası (yüzde 67) ve artan iş yapma maliyetleri (yüzde 31) konularında endişe duyduklarını ifade ediyorlar.

‘Bugün bitse 3 ayda normale döneriz'

Türkiye CFO’ların yarısından fazlası yüzde 56’sı kriz sonucunda gelirlerinde ve/veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş bekliyor. Bununla birlikte, gelir ve/ veya kâr üzerinde bir etki beklemeyen ve/veya artış olabilir diye değerlendiren katılımcıların oranı ise yüzde 28 - küresel CFO’lara göre daha iyimser bir yaklaşım içinde bulunuyorlar. Küresel CFO’larda bu oran yüzde 19 seviyesinde. Kârında düşüş beklenmesi öngörüsüne bağlantılı olarak Türk CFO’ların, yüzde 67’si gelir akışlarını yeniden yapılandırmak için sundukları ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmayı planlıyor.

Türkiye CFO’larının yüzde 61’i otomasyonu ve yeni çalışma şekillerini hızlandırmayı hedeflerken, yüzde 47’si uzaktan çalışma deneyiminde iyileştirmeler yapmayı planlıyor. Türkiye CFO’larının yaklaşık yarısı (yüzde 47), COVID-19 salgını bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde operasyonlarının normale dönebileceğine inanıyor. Yüzde 11’i iş dünyasının “olağan” haline dönüşün bir yıldan uzun süreceğini düşünüyor.

PwC Türkiye Müşteri ve Endüstri Grupları Lideri Zeynep Uras, son araştırmanın bulguları ışığında krizin geldiği aşamayı şöyle değerlendirdi: “Şirketler krizin başlangıcından bu yana faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli acil finansal aksiyonları çoktan aldılar. Artık ileriye dönük stratejilere odaklanarak krizi dayanıklı bir şekilde aşmak ve sonrasında başarıyı kalıcı kılabilmek için yeni gelir kaynakları oluşturmak gerekiyor ki bu da inovasyona ağırlık vererek müşteriler için yeni ürün ve hizmetler geliştirmek anlamına gelecektir. Müşterilerini her zamankinden daha dikkatli dinleyen, mevcut iş modellerini sadece mevcut müşterileri elde tutmakla kalmayıp aynı zamanda yenilerini kazanacak şekilde uyarlayabilen çevik yapıda şirketler bu dönemin kazananları olacak.”

Krizin ilk aşamalarından itibaren dijitalleşmeyi özümseyen şirketlerin kriz döneminde daha başarılı olduğunu söyleyen Uras, “Yeni gelir fırsatları yaratma gerekliliğinin farkında olan CFO’lar genel yatırım harcamalarını ertelemeyi düşünseler de dijital dönüşüm yatırımlarına kesintisiz devam etmeyi planlıyorlar” dedi.

Güvenlikte kendilerinden emin durumdalar

Araştırmaya göre çalışanların işyerlerine dönüşü konusunda taktik ağırlıklı yaklaşımlar benimsendiği için küresel CFO'ların yüzde 79'u müşterileri ve yüzde 74'ü çalışanları için güvenli bir ortam sağlama konusundaki güvenlerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Yeni bir enfeksiyon dalgası CFO'ların başlıca endişelerinden olsa da bu konuda da etkili şekilde cevap verebileceklerini düşünenlerin oranı yüzde 71. Türk CFO'ların da kendilerine güveni tam. Türkiye CFO'larının yüzde 92'si müşterilerinin güvenlikle ilgili beklentilerini karşılayabilecekleri konusunda kendilerinden çok emin. Yüzde 81'i ise ikinci dalgaya yanıt verme ve işyeri kapatma protokolleri konusunda yüksek güven düzeyine sahip.