15 °C

CHP, 9 ayda 14 yasa için Anayasa Mahkemesi'ne gitti

CHP, 9 ayda 14 yasa için Anayasa Mahkemesi'ne gitti

CHP, 9 ayda 14 yasa için Anayasa Mahkemesi'ne gitti

ANKARA - CHP, 9 aylık süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis'ten geçirdiği yasalardan 14'ünü Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi'ne götürülen kanunlardan ikisi Anayasa değişikliği ile ilgili maddeleri oluşturuyor. CHP, sosyal güvenlik reformu, Nükleer Enerji Yasası ile Turizmi Teşvik Kanunu'nu da iptal istemi ile Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 22'nci yasama döneminde 112 yasa için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açan CHP, 23'üncü dönemde de AKP'nin Meclis'ten geçirdiği yasalardan 14'ünü Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. 9 ay gibi kısa bir sürede Anayasa Mahkemesi'ne giden 2'si Anayasa değişikliği olmak üzere 14 yasadan 3'ü hakkında Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Hemen her ay Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP'nin iptal davası açtığı yasalardan birinde başvuru reddedilirken, iki yasada yürütmeyi durdurma ve iptal kararı çıktı. CHP son olarak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Türban için yürütmeyi durdurma çıktı CHP'nin, Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü yasalardan türban düzenlemesi için mahkemeden yürütmeyi durdurma ve iptal kararı çıktı. CHP ve DSP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü düzenleme, Anayasa'nın 2'nci maddesiyle düzenlenen "Cunhuriyet'in nitelikleri", 4'ncü maddesinde "ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyeceği" hükmü ile 148'inci maddede sıralanan "Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri" maddelerine dayandırılarak iptal edildi. Anayasa Mahkemesi türban dışında 5749 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, yurtdışında yaşayan seçmenlerin "mektup" ile oy kullanmasını düzenleyen hükümlerini de iptal etti. CHP, 23'üncü dönem başlar başlamaz, 25 Ekim 2007 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un iptali için başvurdu. 21 Ekim'deki halk oylamasıyla kabul edilen Anayasa paketinden 11'inci Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri çıkaran 5697 sayılı kanunun "yokluğunun hükme bağlanması" veya iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Yüksek Mahkeme davayı oy çokluğuyla reddetti. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü yasalar - Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin kanun. - Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. - Tanık Koruma Kanunu. - Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. - Vakıflar Kanunu. - Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. - Seçimlerin Temel hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. - Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. - İş Kanunu. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun.