22 °C

CHP, Halkbank Genel Müdürü hakkında BDDK'ya başvurdu

CHP, Halkbank Genel Müdürü hakkında BDDK'ya başvurdu

CHP, Halkbank Genel Müdürü hakkında BDDK'ya başvurdu

ANKARA - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın hakkında bankacılık mevzuatının amir hükümlerini ihlal ettiği ve suç ilişkileri içinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılması için BDDK'ya başvurdu. Kart, başvuruda, daha önce, Sabah-ATV ihalesi sürecinde, Halkbank ve VakıfBank tarafından verilen 750 milyon dolar tutarındaki kredinin, bankacılık ve genel mevzuat açısından değerlendirmesinin yapılması için başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, "Bu çerçevede BDDK'nın re'sen yapması gereken inceleme ve denetimi neden yapmadığı hatırlatılarak; konuyla ilgili olarak BDDK göreve davet edilmiştir. Tarafımıza henüz herhangi bir bilgi ve cevap ulaşmamıştır" dedi. ise de; yukarıda sözü edilen dilekçemiz üzerine BDDK'nın yasal denetim görevini yapmaya başladığına dair bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Bu incelemenin sonuçlarının mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği ve tarafımıza da ayrıca açıklamalı bilgi verilmesi gerektiği izahtan varestedir" dedi. Gelinen aşamada, Halkbank'ın en üst düzeyde suç ihlali teşkil eden ilişkiler içinde olduğuna dair bulgu ve bilgilerin kamuoyuna yansıdığını ifade eden Kart, Aydın hakkında yeni bir inceleme ve denetim sürecinin başlatılmasını ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yasal sürecin başlatılmasını istedi. Kart, başvuru dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: "Halkbank gibi geleneği ve saygınlığı olan bir kamu bankasının güvenirliliğini ve ciddiyetini ihlâl eden vahim bir tablo söz konusudur. Genel müdür, kredi verme sürecinde ortaya çıkan hukuka aykırı ihlâl ve ilişkilerini gelinen aşamada kamuoyunu yanıltmak pahasına sürdürmektedir. Bir kamu bankasının genel müdürü gibi değil; hükümetin sözcüsü ve Çalık Grubu'nun temsilcisi gibi davranmaktadır. Kamu yönetimi ve bankacılık sektörü adına böylesine gayri ciddi ve sorumsuz bir tablo hiçbir şekilde kabul edilemez. Böylesine olağan dışı bir sürecin başlı başına ve özel olarak tahkiki gerektiği açıktır."