“COVID-19 iş kazası sayılmalı” tartışması giderek büyüyor

SGK’nın yayımladığı genelgeye rağmen koronavirüs iş yerinde bulaşırsa iş kazası ya da meslek hastalığı sayılıp sayılamayacağı konusundaki tartışmalar sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

SGK Başkanlığı yayımladığı genelge ile COVID-19 ‘un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağını, hastalık olarak kayıtlara geçirilmesi gerektiğini bildirdi. SGK’nın yayımladığı genelgeye rağmen koronavirüs iş yerinde bulaşırsa iş kazası ya da meslek hastalığı sayılıp sayılamayacağı konusundaki tartışmalar sürerken işçinin çalıştığı iş yerinde salgın bir hastalığa yakalanması halinde bu durumun iş kazası olarak sayılması için Meclis’e muhalefet milletvekilleri tarafından da yasa teklifleri sunuldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılması için verdiği yasa teklifinde SGK’nın yayımladığı genelge ile COVID-19 hastalığına yakalanan çalışanların iş kazası statüsünden yararlanamayacağı için bu durumdaki bir işçinin işverene dava açmasının ya da ölümü halinde hak sahibinin yakınlarının destekten yoksun kalma ve manevi tazminat davası açabilmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

Kanun koyucunun ilgili kanunlarda iş kazası ve meslek hastalıkları hükümlerini düzenlerken, dünyada 100 yılda bir görülen salgın hastalık nedeniyle olabilecek iş kazalarını açık ve net bir şekilde öngöremeyip kanuna açıkça yazmamasının düzeltilebilir bir durum olduğunu kaydeden Demirtaş, bu eksikliğin 5510 sayılı kanuna “İşçinin çalıştığı iş yerinde salgın bir hastalığa yakalanması halinde” ibaresinin ilave edilmesiyle yaşanacak mağduriyetin giderilebileceğini ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da COVID-19 nedeniyle salgın hastalığa yakalanan sağlık çalışanlarının meslek hastalığına tutulmuş sayılmaları için yasa teklifi verdi. Bir diğer kanun teklifini veren HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise işçilerin işin yapıldığı yere gidiş ve gelişleri sırasında koronavirüs salgın hastalığına yakalanması durumunun iş kazası olarak kabul edilmesini istedi.

ANAYASA ÇALIŞMA GRUBU KURACAK

Gelecek Partisi önümüzdeki günlerde uzmanlarının katılımıyla “Yeni Anayasa ve Yönetim Sistemi” çalışma grubu kurmaya hazırlanıyor. Bu arada teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdüren Gelecek Partisi, 53 il, 172 ilçe başkanın atamasını yaptı. Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde tuttuğu binasının tadilat çalışmalarını tamamlama aşamasına getiren Gelecek Partisi, genel merkez binasını da bu ay içinde hizmete açacak.