Darphane sertifikaları tevkifat oranları belirlendi

Darphane sertifikalarından elde edilen kazançların tevkifat oranı yüzde 10 ve yüzde 15 olarak belirlendi.

Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için yüzde 10 olarak belirlendi.

193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, ilgili karar kapsamında kazançlara uygulanacak tevkifat oranlarını belirleyen hükümlere "darphane sertifikaları" ibaresi eklendi.

Buna göre, darphane sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15, borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dâhil olmak üzere menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının bu kapsamda elde edecekleri gelir ve kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.