Değer yaratarak, KOBİ'leri yeni sürece hazırlamak

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, işletmelerin yeni sürece hazırlanmaları ve değer yaratmalarında mali müşavirlerin kılavuzluğunun hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kartaloğlu, konuya ilişkin DÜNYA'ya özel değerlendirme yazısı kaleme aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU  

COVID-19 salgını, dünya ekonomisinin bugüne kadar gördüğü en büyük tehdit olma noktasında varlığını koruyor. Bu büyük tehditle başa çıkabilmek için doğru analiz yaparak, doğru politikalar üretmemiz gerekiyor.

Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler ve Öneriler Raporunu hazırlayarak yetkililer ve kamuoyu ile paylaştık. Raporumuzda, salgın öncesi mevcut ekonomik durum, salgının ekonomiye etkileri ve çözüme ilişkin öneriler yer aldı. Büyük bir beğeni ve takdirle karşılanan bu raporumuzun devamı niteliğinde bu kez “Türkiye'de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri” raporumuzu hazırladık ve paylaştık. Rapor, sektörlerimizin mevcut durumunu, krizden etkilenme boyutlarını ve çözüm önerilerini içerdi.

COVID-19'un yarattığı tahribatla mücadele için küresel düzeyde önlemler büyük ölçüde merkez bankalarının acil likidite sağlamasına odaklandı. Ayrıca yaygın mali tedbirler arasında geniş tabanlı vergi indirimi, ücret sübvansiyonları, işsizlik ödenekleri, faturaların ve kira ödemelerinin ertelenmesi, ipotek indirimi, sosyal ödemeler, işletmelere verilen krediler olarak sıralandı.

Bu önlemler, sosyal ve sağlık açısından korkunç sonuçlar doğurabilecek felaketin yaratacağı ekonomik çöküşü önlemek için insanların acil ihtiyaçlarının giderilmesine odaklandı.

Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreçte sosyal devleti güçlendirip geliştirerek, üretim ve istihdama odaklanmamız gerekiyor. Bu yeni süreci anlayıp ona uygun politikalar geliştirmek beraberinde başarıyı da getirecektir.

Yaşanan sürecin yarattığı tahribatın boyutları, işletmelerin verimliliklerinde ve bilançolarında ortaya çıkıyor. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu yeni durumu benimseyebilmeleri, buna uygun pozisyon almaları, uygun teknoloji kullanmaları, üretim yöntemleri ile ürün ve hizmet sunumlarını uygun hale getirmeleri, talep yönlü değişimleri kavrayabilmeleri ve yeni sürece hazırlanmaları temel öncelikleri olması gerekiyor.

Değer yaratmak için mevcut öncelikler arasında, pandeminin yaratmış olduğu davranış ve taleplerdeki değişiklikler, tedarik zincirleri ile işletme ve iş modellerinin dijital dönüşümü gibi uzun vadeli sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Şirketler için entegre raporlamanın ve nakit akış yönetiminin önemi daha da artmıştır.

Bu süreçte mali müşavirler sundukları hizmetlerle işletmelerin yaşam döngülerini sürdürebilmeleri, yeni süreçlere kendilerini hazırlayabilmeleri, finansal piyasaların etkinliğini koruyabilmeleri, kamu finansmanının sürekliliğini sağlayabilmeleri için hayati öneme sahip bir rol üstlenmeye devam edeceklerdir.

Ülkemizde yıllardır, mali müşavirlik meslek mensuplarının sundukları hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmak yerine, gereksiz bildirim ve beyanla iş yükü artırılmakta ve mali müşavirlerin enerjisi boşuna harcanmaktadır. Geri Kazanım Katılım Payı, Ba-Bs gibi bir çok uygulama ülke ekonomisine, işletmelerin gelişimin katkı sağlaması gereken iş gücünü boşa harcayan uygulamalar. Mali müşavirler bugüne kadar zorlukların ütesinden geldi, bundan sonrada gelmeye devam edecek.

İşletmelerimiz yeni dönemde alışkanlıklarını, üretim modellerini dönüştürerek, kurumsal amaçlarını, stratejilerini ve iş modellerini yeniden belirleyerek, uzun vadeli başarıyı nasıl yakalayacaklarına odaklanmalıdır. Yeni dönem değer yaratma olgusunu öncelik haline getirecektir. Finansal olmayan varlıkların etkin olduğu değer yaratma stratejisinde, marka bilinirliği, insan sermayesi ve müşteri memnuniyeti gibi unsurlar ön plana çıkacaktır.

İşletmelerin yeni sürece hazırlanmaları ve değer yaratmaları için mali müşavirlerin kılavuzluğu hayati bir öneme sahip olacaktır.