Dhaman ile acentelik anlaşması imzalayacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Exımbank) ile Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kuruluşu (DHAMAN) arasında Acentelik Anlaşması imzalanacak. 

Türk Exımbank ile DHAMAN arasında 31 Mayıs Cuma günü bir Acentelik Anlaşması imzalanacak. Söz konusu anlaşma ile Türk Eximbank, Türk yatırımcı, ihracatçı ve bankalarının DHAMAN tarafından sunulan Doğrudan Yatırım Sigortası, Alıcı Kredi Sigortası ve Orta/Uzun Vadeli İhracat Kredi Garantisi Spesifik Poliçelerinden yararlanmalarına aracılık edecek. Söz konusu poliçeler kapsamında Türk firmaları, yatırımlarını kamulaştırma, el koyma, transfer kısıtları, savaş, iç karışıklık ve sözleşme ihlali gibi risklere karşı teminat altına alabilecekler. Bunun yanı sıra, Alıcı Kredi Sigortası ve Orta/Uzun Vadeli İhracat Kredi Garantisi Spesifik Poliçeleri ile ihracatçılara alıcının ihracat bedelini ödememe riskine karşı teminat sağlanacak.