E-devlet’ten sonra e-İŞ geliyor!

Türkiye’nin e-Devlet ile başlayan iş ve işlemlerin online ortama taşınması sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla “e-İŞ” adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştirildiği öğrenildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla “e-İŞ” adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştirildiği öğrenildi.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre projenin nihai hedefi geniş kapsamlı bir kavramsallaştırma olarak belirlendi. Bu kapsamda sadece ekonomik aktörler-kamu değil, özel sektörün de kendi aralarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda yapmasına, bunların sayısallaştırılmış işlemlere dönüştürülmesine çalışılacak. Bir yönüyle Türkiye’nin kendi “sanayi 4.0” yaklaşımı olacak bir sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu nihai hedef öncesinde kısa vadede kamu hizmetleri ile iş ortamının idari işleyiş mekanizmalarının tıpkı e-devlette olduğu gibi sayısallaştırılması ve online olarak yapılabilmesi için çeşitli adımlar atılacak.

İlk adım “e-İŞ”

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, Türkiye’nin e-devlet ile başlayan iş ve işlemlerin sayısallaşması, online hale getirilmesi sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğini vurguladılar. Yeni dönemde ise bu deneyimin ekonomik faaliyetlere yansıtılmasının istendiği kaydedildi. Kaynaklar, gerçekte vergi, gümrük vb. uygulamalar başta olmak üzere iş dünyasının kamu ve hukuk ile olan işlemlerinde çok sayıda işlemin online olarak yapılabildiğini hatırlattılar.

Bunların e-İŞ adı altında toplanması, iş ve işlemlerin süreçleri, hayata geçirilmesi bakımından yapılabilecek her türlü sayısallaştırmanın belirlenmesi, şimdiye kadar elde edilen deneyimler ışığında sayısallaştırma ve online hizmet sunmaya yönelik yeni alanların açılması planlanıyor. Yapılacak ilk etap sayısallaştırmanın yakın zamanda açıklanabileceği bildirildi.

Bu kapsamda vergi, gümrük ve bazı sosyal güvenlik-genel sağlık sigortası uygulamalarının uzun süredir kullanıldığını hatırlatan kaynaklar kısa vadede yeni sayısal entegrasyon çalışmalarının hayata geçirileceğini vurguladılar.

Noter, ticaret sicili, sanayi-hizmet- tarım veri platformu

Planlanan ve çalışmalarında ilerleme sağlanan bu uygulamalar; pek görünür olmasa da ekonomik işleyişte ağırlıklı bir yeri olan noter hizmetlerinin genel e-devlet içine entegre edilmesi, sektörel olarak kamu ve özel sektörün elindeki verilerin entegre edilerek sistemlerin veri üretebilir, konuşabilir hale getirilmesi ve bir platforma dönüştürülmesi, Ticaret Sicili gibi özerk kuruluşlarca verilen kamu hizmetlerinin genel sisteme entegrasyonunda büyük ilerleme sağlandı.

KOBİ’ler e-devlet ve e-İŞ’e yönlendirilecekler

Çalışmanın diğer önemli ayağının ise KOBİ’ler için yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda KOBİ’lerin sayısal yeteneklerinin artırılması, iş ve işlemlerinde e-İŞ ve e-devlet uygulamalarını kullanması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik olarak özel eğitimler verilecek.

Bütün sürecin nihai hedefinin, sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik ortamın sayısal dönüşümünün bir kavramsal çerçeve içine oturması ve sistemin kendini besleyebilir hale getirilmesi olduğu belirtiliyor. Uzun vadede, e-İŞ uygulamaları ile en geniş anlamda şirket, birey, vakıf, yerel yönetim, kamu vb. her bir ekonomik faaliyet yürüten gerçek-tüzel kişilik ekonomik faaliyetlerinin gerektirdiği iş ve işlemleri sayısal ortamda gerçekleştirebilecek.