13 °C

eEVP yaklaşımı yetenekleri çekmek ve elde tutmakta fark yaratıyor

Towers Watson Küresel Yetenek Yönetimi ve Ödül Araştırması (Global Talent Management and Rewards Survey) Çalışan Değer Önermesi (EVP) ve Toplam Ödül olarak adlandırılan stratejik yaklaşıma sahip şirketlerin, yetenekleri çekmekte ve elde tutmak konusunda d

eEVP yaklaşımı yetenekleri çekmek ve elde tutmakta fark yaratıyor

 

 

İSTANBUL - Rekabetin küreselleştiği günümüzde, organizasyonlar finansal başarılarını sürdürmek için yeteneği çekecek, elde tutacak ve bağlılığını sağlayacak bir strateji oluşturmak zorunda. Dünya çapında 1,605 şirketin katıldığı Towers Watson Küresel Yetenek Yönetimi ve Ödül Araştırması (Global Talent Management and Rewards Survey) da bu ihtiyacı ortaya koyuyor.
Araştırmada şirketlere işgücü yönetimi ve çalışan ödüllendirmeleri ile ilgili uygulamalarına ilişkin sorular yönlendirildi. Şirketler küresel anlamda rekabet edebilirliklerini artırmak için ihtiyaç duydukları yeteneğe ve yüksek potansiyele sahip kritik işgücünü organizasyonlarına çekmekte ve elde tutmakta zorlandıklarını belirtiyor. Araştırma sonuçları, şirketlerin dörtte üçünün kritik yeteneklere sahip işgücünü çekmekte, yarısından fazlasının ise elde tutmakta zorlandığını ortaya koyuyor.
Araştırmada öne çıkan çözüm ise Çalışan Değer Önermesi (Employee Value Proposition, EVP) ve Toplam Ödül yaklaşımı. EVP'nin işe alımda, çalışanları çekmede ve elde tutmada kritik bir faktör olduğu görülüyor. EVP yaklaşımı, çalışan ve işverenin ihtiyaçları arasında denge sağlıyor. Toplam Ödül Yönetimi stratejisini de içeren bu yaklaşım iyi bir yönetim, eğitim ve kariyer gelişimi olanakları, güçlü bir itibar ve iyi bir ödül paketine karşılık geliyor. Bu yaklaşım, işvereni benzersiz ve farklı kılıyor ve çalışana değer verdiği bir iş imkanı sunuyor. Sonuçlara göre, etkin bir EVP'ye sahip şirketler benzerlerine göre çalışanlarını elde tutmada 7 kat daha başarılıyken finansal performansları da 3 kat daha iyi.

Ölçme EVP etkinliğini artırıyor
Araştırma sonuçları, EVP etkinlikleri yüksek olan şirketlerin, düşük olanlara kıyasla ölçme konusunda daha titiz ve dikkatli oldukları görülüyor. Sürdürülen programların etkinliğinin ölçümü şirketlerin EVP ve Toplam Ödül Yönetimi yaklaşımından aldıkları verimi artırmalarında büyük rol oynuyor. Programların etkinliğinin takibi için yapılan ölçümler; kurumun uygulamakta olduğu programların başarısına yönelik faydalı bilgiler sağlıyor ve yapılması gereken değişiklikleri ortaya koyuyor.
Gerçekleştirilen çalışma, aynı zamanda iyi bir EVP ve Toplam Ödül Yönetimi stratejisinde iletişimin de önemli bir bileşen olduğunu ama bu bileşenin genellikle ihmal edildiğini gösteriyor. Şirketlerin, EVP stratejilerinin açık bir şekilde iletişimini sağlaması ve tüm çalışanları tarafından anlaşılmasını sağlamaları gerekiyor. Çalışanlar, ancak Toplam Ödül Yönetimi'nin işleyişini ve stratejisini anladıklarında şirketin kendilerine sunduğu değeri takdir edebiliyorlar.

Araştırma hakkında
Towers Watson Küresel Yetenek Yönetimi ve Ödül Araştırması (Global Talent Management and Rewards Survey) 2012 Nisan ve Haziran ayları arasında gerçekleştirildi. Dünya çapında 1,605 işverenin katıldığı araştırmada, katılımcılara işgücü yönetimi ve çalışan ödüllendirmesine ilişkin uygulamalarına yönelik sorular yönlendirildi. Katılımcıların yüzde 41'i Asya Pasifik, yüzde 26'sı Avrupa/Ortadoğu ve Afrika, yüzde 32'si ise Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinden oldu. Pek çok farklı sektörden gelen katılımcıların üçte ikisi çok uluslu firmalardan, geri kalanı ise yerel firmalardan geliyor. Katılımcı işverenlerin ortalama istihdam büyüklüğü ise 19 bin çalışan.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap