7 °C

Ek ödeme, kararname yayımlandıktan sonra yapılacak

Memurlara verilecek ek ödemeye ilişkin kararnamenin önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanıyor

Ek ödeme, kararname yayımlandıktan sonra yapılacak

ANKARA - Memurlara bu aydan itibaren verilecek ek ödeme ile ilgili kararnamenin önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanıyor. Uygulama esaslarını belirleyen kararname yayımlandıktan sonra ek ödeme yapılacak.

Ek ödeme süreci ve uygulamaya ilişkin bilgi vermek amacıyla yarın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun da aralarında bulunduğu "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair" 5793 sayılı kanun 6 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Aynı unvana sahip, aynı işi yapan" kamu personeli arasındaki ücret farklılığı giderilmesini de hedefleyen yasal düzenlemeye göre, memurlara, 1 Temmuz 2006'dan bu yana 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda yapılan ödemenin yerine, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil yüzde 200'ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilecek. Ek ödemenin oranı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele yapılan ödemeler gibi kriterler dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

"Memur maaşlarına 50 YTL zam"

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, ek ödemede 10 puanlık artış, memur maaşlarına 50 YTL zam olarak yansıyacak. Söz konusu çalışma çerçevesinde hizmetli maaşlarına 5 puan ek ödeme karşılığında 25 YTL, araştırma görevlisi, öğretmen gibi meslek gruplarında 10 puanlık ek ödeme artışı karşılığında 50 YTL, mühendis maaşlarında ise 15 puan ek ödeme karşılığında 75 YTL ek artış önerildi. Ek ödeme zammının bazı meslek gruplarında 100 YTL'ye kadar çıkabileceği bildirildi. Ek ödeme zammının yılın kalan bölümü için bütçeye getireceği maliyet, 546 milyon YTL olarak hesaplandı.

Yasaya göre, makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatları da kaldırılarak, bunlardan yararlananlara ek ödemeden yararlanma imkanı getirilecek. Başbakanlık başta olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kurumlarda her ay maktu fazla çalışma ücreti alanların fazla çalışma ücreti, ek ödemenin altında kalması halinde, bu personele fazla çalışma ücreti yerine ek ödeme verilecek. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarındaki öğretmenler hariç fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlar için de aynı uygulama geçerli olacak. Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları, Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline ek ödemeler, döner sermaye bütçelerinden yapılacak. Aylık, ödenek, mali ve sosyal haklar bakımından askeri hakimler ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasındaki denklik sağlanacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap