Elektrik depolama tesisleri 'dağıtım'a girdi

Elektrik piyasasında depolama hizmetleri temelli düzenlemeler yapıldı. Elektrik depolama tesisleri dağıtım süreçlerine de girdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Elektrik piyasasına yönelik, bağlantı ve sistem kullanımı, dengeleme-uzlaştırma, depolama, lisans, lisanssız üretim, şebeke yönetmeliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki 7 yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklikler 9 Mayıs günlü Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenlemelerin önemli bir miktarı depolama tesisleri kuruluş ve işleyişine yönelik çeşitli yönetmeliklere hükümler eklenmesi şeklinde oldu.

Elektrik depolama tesisleri dağıtım süreçlerine de girdi

EPDK, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği Resmi Gazetenin 9 Mayıs günlü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle, elektrik depolama sistemlerinin kurulması ve sisteme katılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre, üretim tesisine, tüketim tesisine bitişik ve müstakil olarak depolama tesisi kurulabilecek. Dağıtım şirketleri maliyet bakımından uygun olduğunu ispat ederek depolama tesisi kurabilecek. Dağıtım şirketlerince kurulacak depolama tesisleri, elektrik dağıtımından başka ticarete konu edilemeyecek. Depolama tesisleri EPDK onayı ile kurulabilecek. Depolama tesisi en az 2 MW kurulu güce sahip olacak. Bir tedarik lisansına bağlı birden fazla müstakil elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Yönetmelikle AR-GE çalışmalarında kullanılmak üzere üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerine en az 1 MW kurulu güce sahip olmak şartıyla depolama tesisi kurma hakkı verilebilecek. Pompaj tesisleri de kesinti anında kullanmak üzere enerji depolama tesisi kurabilecek. Bütün depolama tesislerine yönelik teknik kriterler 1 Eylül’e kadar açıklanacak.

Depolama hizmetlerine yönelik Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Buna göre, temel çerçevesi çizilen teknik kriterlere göre, 1 Eylül’e kadar sektörün görüşleri de alınarak depolama tesislerinin merkezi sistemle izlenmesi, şebeke bağlantısı vb. teknik kriterler 1 Eylül’e kadar belirlenecek.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerine yönelik usul ve esaslarda yapılan değişiklikle depolama tesisleri otomatik sayaç okuma sistemine dahil edildi.

Lisanssız elektrik üreticilerine YEKDEM’den çıkma imkanı

Öte yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kendi ihtiyacı için sınırlı kurulu güçte yenilenebilir enerji tesisi kuranlar (lisanssız kuruluşlar) kuruluşundan itibaren 10 yıl geçmesinin ardından YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamındaki piyasadan çıkabilecek. Ayrıca, yönetmelik değişikliğiyle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına yönelik hesaplamalarda da değişiklik yapıldı ve TL hesaplama imkanı da sağlandı.

Bu arada Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle lisanssız tesislerin de lisanslı şirketler gibi bağlantı sistemi içinde değerlendirilmesi ve kriter ile yükümlülüklere uymasına yönelik düzenleme yapıldı.

 

Etiketler