16 °C

Elektrik özelleştirmesinde altyapıyı özel sektör yapacak

Elektrik özelleştirmesinde altyapıyı özel sektör yapacak

Elektrik özelleştirmesinde altyapıyı özel sektör yapacak

ANKARA - Türban tartışmaları nedeni ile ekonomide atılacak adımları uzun bir süredir askıya alan hükümet, özelleştirme kapsamında bulunan elektrik dağıtımında altyapı çalışmalarını özel sektör eli ile gerçekleştirmek istiyor. Hükümet ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun el koyduğu 22 bankadaki alacaklarının tahsilatını hızlandırmak için yaptırımları esnekleştirecek düzenlemeler yapacak. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 2008 yılı programındaki tedbirlerin kapsamı ortaya çıkmaya başladı. Tedbirlerde Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın, "Gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından özelleştirilecek" talimatıyla askıya alınan elektrik dağıtım özelleştirmeleri en önemli gündem maddelerinin başında yer alıyor. Tedbir paketinde şöyle denildi: "Özelleştirme sonrası amaç; yüksek kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, tahakkuk ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi, verimli işletmeyle maliyetlerin düşürülerek tüketicilere yansıtılması ve yenileme-genişleme yatırımlarının özel sektör tarafından yapılmasıdır. 2006 yılı sonunda ihale aşamasında durdurulan özelleştirme süreci, revize edilecek Strateji Belgesi doğrultusunda yeniden başlatılacaktır." Elektrik dağıtımın yanı sıra üretiminde özelleştirmesi için süre haziran sonu olarak belirlendi. Halk Bankası ile Tekel yok Hükümetin tedbirleri arasında elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmesi bulunurken, bu sene gerçekleştirilmesi planlanan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın portföyünde bulunan Halk Bankası ve Tekel'in satışına ilişkin bir ayrıntı bulunmadı. Ancak Milli Piyango İdaresi'nin özelleştirmesine ilişkin tedbir paketinde mevzuat çalışmalarına değinilirken, "Milli Piyango İdaresi günün şartlarına, çağdaş yönetim ilkelerine, zaman, işgücü ve rasyonel çalışma koşullarına uygun olarak, yapılacak kanun değişikliğiyle, yeniden yapılandırılacaktır" denildi. TMSF'nin tahsilatı hızlandırılacak Ekonomi alanında yer alan tedbirlerin arasında aralık sonunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan müeyyide ve takip işlemlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidileceği yer aldı. Tedbirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan 22 bankanın alacaklarının takibine ilişkin esnekliğin artırılmasına yönelik madde kafaları karıştırdı. Hükümetin tedbir paketinde şöyle denildi: "Yapılacak değişiklikle TMSF'nin sistemden çıkan 22 bankadan doğan alacaklarının tahsiline yönelik hükümlerin ayrı bir kanunda düzenlenmesi ve mevcut durum için uygulanan yaptırımların daha esnek bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır." Hükümet uzun ince bir yolda AKP hükümetinin bir önceki 59'ncu Hükümet dönemindeki '15 bin kilometrelik' duble yol hedefini ikinci iktidarı olduğu dönemde de tekrar yineledi. Aradan 5 yıl geçmesine karşın hedefinin ancak yarısını tamamlayan Hükümet, 2008 yılı tedbirleri kapsamında 500 kilometre bölünmüş yolu tamamlayacağı belirtildi. Tedbirde, "Bölünmüş yol ağında 15.000 km hedefine ulaşılabilmesini teminen, ana güzergahlarda yapımı devam eden bölünmüş yol çalışmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda, 2008 yılı içerisinde BSK, sathi kaplama ve üstyapı seviyesinde yaklaşık 500 km bölünmüş yol yapımı tamamlanacaktır" denildi. Prim indiriminin adı yok Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu acil eylem planında işverenin üzerindeki iş gücü maliyetlerini azaltmak amacıyla SSK prim oranının ilk kademede 5 puan indireceğini taahhüt etmesine karşın, tarih vermekten kaçınırken, 2008 yılı tedbirlerinde indirimin adı bile geçmedi. Tedbir paketinde şu taahhütler yer aldı: "Yeni istihdam imkanlarının geliştirilmesi, düzgün işlerin çoğaltılması, kayıtlı çalışmanın özendirilmesi ve vergi tabanının yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde, aktüeryal dengeler de gözetilerek, istihdam üzerindeki yüklerin kademeli bir şekilde azaltılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır"