Elektrik Piyasası İşalat ve İhracat Yönetmeliği değişikliği RG'de

Elektrik enerjisi, 31 Aralık 2010 tarihine kadar, Türkiye içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemiyle de işal edilebilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası İşalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, "iletim tesisi", "tedarikçi" ve "uluslararası enterkonneksiyon şartı" tanımları şu şekilde değiştirildi:

"İletim tesisi: Üretim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu noktalardan itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip şirketler,

Uluslararası enterkonneksiyon şartı: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel; asenkron paralel veya ünite yönlendirmesi yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla veya komşu ülkede oluşturulacak izole bölgenin beslenmesi yöntemiyle yapılacak enterkonneksiyonu."

Yönetmeliğe, ayrıca, "31 Aralık 2010 tarihine kadar, ülke içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemiyle de elektrik enerjisi işal edilebilir. Bu süre Kurul kararıyla uzatılabilir" geçici maddesi eklendi.