‘Enerji’ için beyin takımı hamlesi

Enerji Bakanlığı, 328 üniversite mezununu iş garantili yurt dışı eğitimine gönderiyor. Bunlardan 231’i nükleer, 84’ü madencilik, 13’ü de enerji verimliliği alanında eğitim alacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, enerji teknoloji ve ekipmanlarını yerlileştirme, geliştirme çalışmalarına, bu alandaki yerli insan kaynağı ihtiyacını karşılama yönündeki çabaları da eklemiş durumda.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kalifiye insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığınca verilen YLSY Bursu ile toplam 328 öğrenci yurtdışında enerji alanında lisansüstü eğitim almaya hak kazanacak.

Seçkin üniversitelerde eğitim

Gönderilecek öğrencilerden 231’i nükleer enerji, 84’ü maden, 13’ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında eğitim alacak. Toplam 328 öğrenci bu amaçla ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’ya gönderiliyor.

Yüksek lisans ve doktora

Türkiye’den enerjide uzmanlaşmak amacıyla yurt dışına gidecek öğrencilerin, gönderilecekleri ülkelerde eğitim alacakları üniversiteler dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerden oluşuyor. Gönderilecek öğrenciler, nükleer enerji, madencilik ve enerji verimliliği alanlarında yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim alacak.

Bakanlık dahil 7 kurumda iş

Yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilecek üniversite mezunlarının, eğitimlerini başarıyla tamamlamaları halinde ülkeye dönüşlerinde işleri hazır olacak.

Toplam 328 öğrenciden 23’ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 72’si Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), 65’i Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), 64’ü Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 15’i Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), 5’i Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) ve 84’ü Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından işe alınacak.

Dönüşte mecburi hizmet var

Nükleer enerji, madencilik ve enerji verimliliği alanlarında yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim görecek kişiler, Türkiye’ye dönüşlerinde mecburi hizmet yapacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek. Mecburi hizmet yükümlülüğü, öğrencinin yurt dışındaki eğitim süresinin iki katı kadar olacak.

Uzman ve uzman yardımcısı

ETKB, NDK ve TAEK adına eğitim görecek öğrenciler mecburi hizmet yükümlülüklerini kariyer uzmanlığı kadrolarında yerine getirecek. Yüksek lisans eğitimi alanlar dönüşlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı, Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı olarak istihdam edilecek. Doktora eğitimini tamamlayanlar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Atom Enerjisi Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanacak. EÜAŞ, BOREN, NATEN ve MTA adına yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar ise mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, kimyager, uzman ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecek.

Son başvuru tarihi 26 Ağustos

Yurt dışına gönderilecek adayların başvuruları 7 Ağustos itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Resmî Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS, http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular aynı adres üzerinden 26 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.