Eximbank KGF destekli kredisiyle ihracata cansuyu geliyor

KOBİ'lerin Eximbank desteklerinden aldığı payı artırmayı amaçlayan Eximbank'ın destek programının kısa süre içinde başlayacak olması, özellikle yeni finansman için teminat mektubu almakta güçlük çeken ihracatçı sanayicileri memnun etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA - Hüseyin GÖKÇE - İmam GÜNEŞ - Osman Nuri BOYACI - Tekin ÇİÇEK

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomi Reform Paketi kapsamında açıklanan ihracatçı KOBİ’lere yönelik KGF destekli özel kredi programının yakın zamanda hayata geçirileceğini bildirdi. Eximbank’ın destek programını kısa süre içinde başlatacak olması, özellikle yeni finansman için teminat mektubu almakta güçlük ç eken ihracatçı sanayicileri memnun etti. Sanayiciler, yaşanan sorunların kredi limitlerinin tamamen dolmasına yol açtığını belirtirken, bu desteğin finansmana erişim ve ihracat potansiyelinin artırılması yönünden çok faydalı olacağını vurguladılar.

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın 2017-2018 yılı hesaplarının Meclis KİT Komisyonu’ndaki denetiminde yaptığı sunumda önümüzdeki 5 yıllık dönemde KOBİ’lerin Eximbank desteklerinden aldığı payı yüzde 30’un üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Güney, ihracatın yüzde 11’inin KOBİ’ler üzerinden yapıldığını, ithalata daha az bağımlı oldukları ve ihracatta daha çok yerli girdi kullandıkları için KOBİ’lerin ihracattaki paylarının arttırılmasının Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılması noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Eximbank’tan faydalanan ihracatçılar içinde KOBİ’lerin payının yüzde 76,1’e çıktığını söyledi. Güney’in verdiği bilgiye göre; 2021 yılının ilk çeyreğinde ilk defa Eximbank desteklerinden yararlanan 350 adet firmanın yüzde 90’ını KOBİ’ler oluşturdu.

İlk çeyrekte 11,2 milyar dolar destek sağlandı

Eximbank olarak, 2020 yılında ihracata 28,5 milyar dolar kredi, 17,1 milyar dolar sigorta olmak üzere 45,6 milyar dolar destek sağladıklarını belirten Güney, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatçılara 6,1 milyar dolar kredi, 5,1 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 11,2 milyar dolarlık bir destek verdiklerini kaydetti. Güney, sigortanın toplam destekler içerisindeki payının arttığına dikkat çekerek, pandemiyle birlikte firmaların alacak sigortasını daha fazla kullandıklarını belirtti. Güney, Eximbank’ın aktif büyüklüğüyle 55 banka arasında 9’uncu sırada yer aldığını, bankacılık sektöründe 2020'de verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 51,4’ünün Eximbank tarafından karşılandığını söyledi. Güney, ihracatçıya daha yakın olmak için 1 milyar dolar üzerinde ihracatı olan illerde şube, 1 milyar ve 500 milyon dolar arasında olan illerde de irtibat bürosu açtıklarını, halen 22 şube ve 10 irtibat ofisiyle hizmet verdiklerini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri yeni ürünler hakkında da açıklamalarda bulunan Güney, dijitalleşmeye ağırlık vereceklerini belirterek şöyle konuştu: “Gerek kredi online gerek kredi mobil tarafında, dijital sigorta platformu tarafında ihracatçılarımızın bütün işlemlerini dijital ortamda takip edecekleri, başvurularını dijital ortamda yapabilecekleri, alt yapıları önümüzdeki dönemde faz faz hayata geçireceğiz. Müstakriz fon uygulamasını da yakın zamanda hayata geçireceğiz. İhracatçılara Eximbank nezdinde hesap açılarak, yurt dışından ihracat bedellerinin geldiği, kredi borçlarını kapattıkları ve havale yaptıkları altyapı olacak. İhracatçıların kur riskini hedge etmek için kullanacakları ürünlerin muhasebeleşeceği bir hesap altyapısını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.”

Güney, faiz hassasiyeti nedeniyle Eximbank’ın sunduğu ürünlerden yararlanamayan ihracatçılara yönelik olarak katılım bankacılığına uygun sevk öncesi ihracat kredisi ve özellikle İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan faizsiz fonlarla beraber sağlanan Katılım Finans Kredisi Desteği’ni devreye aldıklarını hatırlattı.

“Alacak sigortası ile tahsilat riski ortadan kalkıyor ”

Eximbank’ın verdiği destekler hakkında açıklamalarda bulunan Güney, en önemli ürünlerinden olan alacak sigortası ile ihracatçıların tahsilat riski almadan çok sayıda ithalatçıya, farklı ülkelerdeki pazarlara ulaşarak rahatlıkla ihracatlarını artırabildiklerini anlattı. Güney, alıcı kredisi ile ihracatçıların yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı kazandığını, yurt dışındaki alıcıların finanse edilip Türkiye’den mal almaya teşvik edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Yine türev ürünlerle firmalarımızı hem emtia, hem kur hem de faiz riskine yönelik koruma amacıyla ürünler sunuyoruz. Orta ve uzun vadeli ihracata yönelik işletme sermeyesi kredisi ve yatırım kredisi veriyoruz. Ayrıca döviz kazandırıcı hizmetleri de Eximbank destekleri kapsamında ayrı bir yere oturtuyoruz çünkü hizmet ihracatını, döviz kazandırıcı faaliyetleri katma değeri tamamen yerli olduğu için özellikle desteklenmesi gereken bir alan olarak görüyoruz ve burada turizm kredisi, uluslararası nakliyat kredisi gibi ürünlerimiz var. Yurt dışı proje finansmanlarıysa özellikle oradaki merkezi hükümetin garantileri altında, yurt dışında müteahhitlik hizmetlerinde ihale alan firmalarımızın hak edişlerini Eximbank olarak ödeyerek oradaki ülkeleri borçlandırmış olduğumuz krediler var. Bu anlamda, Senegal’de, Kongo’da ve Etiyopya’da yapmış olduğumuz projeler bulunuyor. Alıcı kredileri ve ülke kredilerindeki risk bakiyemiz 800 milyon dolar civarında.”

Eximbank’ın yeni programı sanayici-ihracatçıları umutlandırdı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: “EXİMBANK’IN BU PROGRAMI, KOBİ’LERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAKTIR”

“KOBİ’lerin ihracat yapma potansiyellerini hareket geçirecek en önemli unsurlardan biri şüphesiz ihracatın finansmanı meselesidir. Bu sebeple Eximbank tarafından üzerinde çalışılan KOBİ’lere yönelik kredi programını son derece önemli ve anlamlı buluyoruz. KOBİ’lerimiz ülkemizin reel ekonomisinin yapıtaşlarıdır. KOBİ’lerin ihracata katılımın artması dış ticaret açığımızı da azaltacak bir etken olacaktır. Bu anlamda KOBİ’lerimizin ihracat yönelmesini her alanda desteklemek durumundayız. Eximbank’ın KOBİ’lere yönelik hayata geçireceği bu kredi programı KOBİ’lerin ihracat yapmaları önündeki önemli engellerden birini ortadan kaldıracaktır.”

ASO BAŞKANI NURETTİN ÖZDEBİR: “KOBİ’LER İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

“Eximbank mevcut düzende, banka teminat mektubu karşılığında kredi veriyor. Bankalar teminat mektubu vermediği gibi, verilen teminat mektuplarını da kredi limitlerinden düşüyorlar. Firmaların çoğunun kredi limiti doldu. Bankalar normal teminat mektubundan daha yüksek komisyon istiyor. İhracat kredileri, alacak sigortası ve alıcı firmaya yönelik yapılan araştırmalar sebebiyle geri dönüş riski en az olan kredilerdir. Bunların ödenmemesi diye bir şey sözkonusu değil. Küçük işletmeler iyi organize olamadığı için Eximbank imkanlarından zor yararlanıyor. Büyük işletmeler zaten kendi işlerini yürütme kabiliyetine sahipler. Bizim KOBİ’lerimizi büyütmemiz lazım. Bugün işletmelerin sadece binde 2’si, ihracatın yarısından fazlasını yapıyor. Eğer ihracatçı şirketlerin oranını yüzde 2’ye çıkarabilirsek, ihracatımız 3’e katlanır. Eximbank’ın bu uygulaması KOBİ’ler açısından çok kıymetli. KOBİ’lerin gelişmesi, iş hacminin artması ve ölçek ekonomisiyle tanışması açısından bunu çok olumlu buluyoruz.”

İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI TAHSİN ÖZTİRYAKİ: “KDV ALACAKLARI VE GARANTİ İHRACATLAR DA TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMELİ.”

“KOBİ’ler gelişen ekonomide çok önemli görev alacak. Katma değerli ürün üretmek konusunda önemli bir noktada yer alıyorlar. Türkiye’de diğer ülkelere göre önemli derecede gelişmiş KOBİ’ler var. Kredi verme konusu son derece mühim. Ancak bu kredileri verirken teminat konusunda da KOBİ’lere özel kolaylıklar sağlanmalı. Örneğin; KDV alacakları ve garanti ihracatlar da teminat olarak kabul edilmeli. Talimat zor olursa kredi kullanımı da zorlaşır. Bu projenin ülke ekonomimize son derece faydalı olacağını da düşünüyoruz.”

GAZİANTEP SANAYİ ODASI BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ: İRAN'A İHRACAT DA KOLAYLAŞTIRILSIN

“Türk Eximbank’ın KGF desteğiyle uygulayacağı kredi programı ihracatımıza daha da ivme kazandıracaktır. Tabi burada ihracat yapan firmalar kadar daha önce ihracatı olmayıp da ihracat yapmak isteyen firmaların da desteklenerek teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Ülkemizin döviz girdisine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte tüm sektörlerle birlikte ithalatı kısıtlayacak sektörlere biraz daha pozitif ayrımcılık yapılabileceğini düşünüyorum. Tabi öncelikli beklentimiz kredi limitlerinin olabildiğince yüksek ve maliyetlerin en asgari seviyede tutulmasıdır. KOBİ’lerin teminat konusunda yaşadığı ciddi sıkıntılar söz konusu ve teminat mektubu harici alternatif sunulması bu noktada bir çözüm olabilir. Ayrıca İran’a yapılan ihracattaki artış da göz önünde bulundurularak, İran’ a ihracatların da gümrük beyannamelerinin taahhüt kapamada kullanılabilmesi beklentilerimiz arasında yer alıyor.”

DENİZLİ SANAYİ ODASI BAŞKANI MÜJDAT KEÇECİ: DESTEK PAKETİ SADECE KOBİ’LERİ DEĞİL, TÜM İHRACATÇILARI KAPSAMALI”

“İhracatın artışı için mutlak surette ülkemizde ihracatçı ikliminin her haliyle desteklenmesi şart. Türkiye’de ihracat yapan KOBİ’lerin Eximbank tarafından desteklenecek olması çok değerli bir tasarruf. Son zamanlarda kredilerdeki aksamalar ihracatçı için sorunlar yaratıyorsa da, Eximbank’ın sadece ihracatçı KOBİ’leri değil tüm ihracatçı şirketlere destek olmasını istiyoruz. Eximbank kredileri ticari kredilere göre faiz oranı ve vade konusunda daha uygun olduğu için ihracatçının rekabet edebilirliğine ve verimliliğine katkı sağlıyor. Denizli Sanayi Odası Başkanı olarak, destek paketi konusunda umutluyum ve sadece KOBİ’leri değil, tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde destek paketinin kısa süre içinde açıklanmasını bekliyorum.”

TOBB MOBİLYA ÜRÜNLERİ SEKTÖR MECLİS BAŞKANI ERCAN ATA: “İSTENEN TEMİNATLAR KREDİ KULLANMAYI İMKÂNSIZ HÂLE GETİRİYOR”

“Mobilya sektörü ihracatını artırarak önemli bir ağırlığa kavuştu. Özellikle gelişmekte olan pazarlarda sektörün payı giderek artıyor. Döviz bazında sürekli artan hammadde maliyetiyle sanayicinin her zamankinden daha fazla finansmana ihtiyacı var. Bu noktada ihracat destekleme araçlarındaki çeşitlilik önemli. Mevcut uygulamada ihracat kredisi için istenen teminatlar, krediyi kullanmayı imkânsız hâle getirdi. Özellikle de proje bazlı ihracat yapan işletmelerin talep edilen teminat mektubunu KGF aracılığıyla alabilmesi üreticinin korunması açısından önemli beklentidir.”

ASO YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU: “DESTEKTEN YARARLANAN FİRMANIN İHRACAT HEDEFİ RAHATLIKLA KATLANIR”

“KOBİ’ler ve KOBİ dışı firmaların banka limitleri dolu. Bundan dolayı ihracata yönelik üretim yapanlar teminat mektubu bulamıyorlar. Bunu bulamadıkları için de Eximbank desteklerinden yararlanamıyorlar. KOBİ’lerin yaşadığı bu sıkıntıyı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilettik. KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçı firmaların KGF desteğiyle Eximbank imkanlarından yararlanabilmesi yönünde talepte bulunduk. Bunun hayata geçirilmesiyle birlikte KOBİ ve KOBİ dışı firmaların ihracat kabiliyeti çok daha fazla artacak.”

KARBA OTOMOTİV A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSA ERTUNÇ: “ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNE OLUMLU YANSIYACAK”

“Eximbank’ın ihracata yönelik başladığı yeni destek çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Eximbank desteklerini her zaman önemsedik. Bu düzenleme bizim 2023 ihracat hedefl erimize ulaşmamızda önemli bir etki yapacaktır. Bunun için ihracat pazarında alıcının finanse edileceği yöntemlerin de geliştirilmesi gerekiyor. Finansman maliyetini düşürecek her politika, uluslararası rekabet gücüne olumlu yansıyacaktır.