13 °C

Fitch, Türkiye'nin notunu güncelledi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu sukuk ihracını da kapsayacak şekilde güncelledi. Kredi notu ve 'görünüm'de herhangi bir değişiklik yok

Fitch, Türkiye'nin notunu güncelledi

İSTANBUL - Fitch Ratings, Türkiye için 4 Nisan'da yayınladığı kredi değerlerdirmesini Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş'nin sukuk ihracını kapsayacak şekilde güncelledi.

Fitch, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını BBB- ve BBB olarak teyit etti. Görünümler ise 'durağan' olarak belirledi.

Fitch, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen 1,5 milyar dolar tutarındaki 26 Mart 2018 vadeli sukuk için kredi notunu da BBB- olarak yineledi.

Fitch, açıklamasında 4 Nisan'da yaptığı değerlendirmeyi tekrarladı.

Fitch'in o tarihte yaptığı değerlendirmede şu bilgiler verilmişti:

"Fitch Ratings yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de Aralık ve Ocak ayında yaşanan gelişmelere ve bunların Türk Lirası, faiz oranları üzerinde yarattığı olumsuz etkilere yer verirken, Şubat ayından  itibaren TL'nin istikrar kazandığına ve uluslararası rezervlrenin  toparlanmaya başladığına dikkat çekti. Yurtiçine bakıldığında ihracatın desteği ile sanayi üretimi ve kapasite kullanımının yüksek olmaya devam ettiğini belirten Fitch, bununla birlikte yurtiçi kredilerde büyümenin yavaşladığına, tüketici ve yatırımcı güveninde bir ılımlılaşmanı işaretlerinin alınmaya başladığına vurguladı.

Ancak Türk ekonomisindeki bu yeniden dengelenmenin yavaş büyümeye ol açmasını beklediklerini ifade eden Fitch, Türk ekonomisi için 2014 büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 2,5'e, 2015 büyüme tahminini yüzde 3,8'de yüzde 3.2'ye indirdi.

Önümüzdeki dönemde cari işlemler hesabında düzeltmenin hız kazanmasını beklediklerini ifade eden Fitch, cari işlemler açığının GSYH'ya oranının 2014 yılında yüzde 6'ya, 2015 yılında yüzde 5'e düşmesini beklediklerini de belirtti.

Bununla birlikte Fitch, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacı ve zayıf uluslararası likidite pozisyonu dikkate alındığında sermaye girişinde keskin ve süremli bir düşüşün Türkiye'nin ekonomik ve finansal istikrarı üzerinde kayda değer bir olumsuz etki yapabileceğini vurguladı.

Ancak Türkiye'nin dış şoklara dayanıklılığının da küçümsenmemesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Fitch, Türkiye'nin Lehman veEuro Bölgesi borç krizlerini sermaye girişlerinde ani bir durma olmadan atlatmayı başardığına dikkat çekti.

Türkiye'nin 2013 yılında merkezi hükümet mali sonuçlarının beklentilerden daha iyi olduğunu da ifade eden Fitch, 2014-2015'den genel kamu açığının GSYN'nın yüzde 2-3'ü seviyesinde oluşmasını beklediğini de belirtti.

Poliik risklerin Türkiye için bir bilinmeyeen olmaya devam ettiğini belirten Fitch, politik tartışmayların Ağustos ayındaki Cumhurbaşkanlığı, 2015 Haziran ayındaki genel seçimklere kadar devam etmesini ve periodik şekilde ekonomik görünümü gölgelemesini beklediklerini de vurguladı.
    
Fitch, Türkiye'nin kredi notunda negatif veya pozitif değişikliğe yol açabilecek faktörleri ise şöyle sıraladı:

Negatif:

- Sermaye girişlerinde keskin, sürekli bir düşüşün ekonomik ve finansal istikrar üzerinde kayda değer negatif etkiye yol açması

- Artan politik oynaklığın öngörülemez makroekonomik politika yanıtlarını süratlendirmesi, hükümetin etkinliğini azaltması ve/veya daha zayıf iş ortamına yol açması

-Hızlı kredi büyümesinin yeniden başlamasına ve cari işlemler açığının genişlemesine yol açacak politika geri dönüşlerinin orta vadede dış borçta kayde değer artışla biraraya gelmesi

Pozitif:

-Cari işlemler açığında kayda değer ve sağlam azalmanın, uzun vadreli enstrümanlara net sermaye girişlerinin yeniden dengelenmesi ve uluslarararası rezervlerde sürdürülebilir artışın sağlanması

-Düşük ve daha istikrarlı enflasyonun yakalanması

-Brüt yurtiçi tasarrufları artıracak ve daha büyük yabancı doğrudan yatırımı çekecek yapısal reformlar."

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.