5 °C

Fortis'ten destek ve danışmanlık hizmeti

Fortis'ten destek ve danışmanlık hizmeti

Fortis'ten destek ve danışmanlık hizmeti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Fortis Bank'a operasyonel destek ve danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verdi. Kurulun konuya ilişkin kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca, ilgili mevzuat çerçevesinde bankanın ana hissedarı, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile Türkiye ve yurtdışında faaliyet gösteren diğer Fortis Grup şirketleri; danışmanlık/eğitim, operasyon, bilgi sistemleri, tadilat/kontrol, vesaik kontrolü alanlarını da içerecek şekilde operasyonel destek ve danışmanlık hizmeti verebilecek. Aynı şekilde sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, banka portföyünde bulunan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan şirketlerin hisse senetlerinin banka tarafından ödünç alınması ve verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi hususlarında bankaya izin verilmesi kararlaştırıldı.