15 °C

Garanti Faktoring kârını % 25 artırdı

Garanti Faktoring kârını % 25 artırdı

Garanti Faktoring kârını % 25 artırdı

Garanti Faktoring 2007 yılını 758 milyon YTL aktif büyüklüğü ile tamamladı. 2006 yılında 4.6 milyon YTL olan net kârını 2007 yılında yaklaşık yüzde 25'lik bir büyümeyle 5.7 milyon YTL'ye yükselten Garanti Factoring, pazar payını ise yüzde 13.4'e yükseltti. Garanti Factoring Genel Müdürü Cengiz Üçbaşaran, gerek kârlılık, gerekse pazar payında kaydedilen olumlu tablonun; artan müşteri memnuniyeti, daha geniş bir pazara ulaşılması ve daha gelişmiş ürünlerin piyasaya sunulması sonucunda oluştuğunu vurguladı. 2007 yılının, yasal zeminde bir yapılanma yılı olduğunu da belirten Üçbaşaran, "Halihazırda devam bu süreç sonunda sektör, yasal yapılanmasını tamamlayarak, haksız rekabet ortadan kalkacak ayrıca gene kabul görmüş finansal raporlama ve kayıt sistemi altında, daha anlaşılır ve yeknesak mali tablolar üretebilir hale gelecektir" dedi. 2008 yılı başlarından itibaren çalışmaları devam eden Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Kanun Taslağı'nın ise, sektörü daha üst noktalara taşıyacağına inandığını dile getiren Üçbaşaran, "İlgili taslağın getirdiği en önemli yeniliklerden biri ise, yasal zemine oturmuş ve yapılanmasını da anılan kanun çerçevesinde tamamlamış sektör temsilcilerinden oluşacak "Faktoring Birliği" kurulmasıdır. Sektör içinden gelen ve işleyişi yaşayarak sorunlara vakıf bir şekilde çözümler üretecek olan bu birlik, BDDK'ya yapacağı tavsiyeler ile uygulamada gerek olabilecek yasal düzenlemelere ışık tutuyor olacaktır" diye konuştu.