15 °C

Geçici vergide beyan dönemi uzadı

Geçici vergide beyan dönemi uzadı

Geçici vergide beyan dönemi uzadı

(13:00)ANKARA - 2007 yılının Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait dördüncü 3 aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzadı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan Gelir Vergisi Sirkülerinde, geçici vergi beyannamelerinin, üç aylık dönemi izleyen 2. ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerektiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Buna göre, Ekim-Aralık 2007 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin 14 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının 17. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak, yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanunundaki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü 3 aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır." Sirkülere göre, beyannamesini 15 Şubat tarihine kadar veren mükellefler, beyan ettikleri vergiyi de 17 Şubat 2008 günü akşamına kadar ödeyecek.