18 °C

"GEKAP, fiyat artışı yaratır"

Lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek. TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, GEKAP’ın fiyat artışı yaratacağına da dikkat çekti.

GEKAP, fiyat artışı yaratır

Yılbaşında devreye giren poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için GEKAP uygulamasında beyannameler 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, “Bu ay vergi takvimi açısından çok yoğun. Firmalar bu beyannameyi vermekte zorlanacak” diye konuştu. Kartaloğlu, GEKAP’ın fiyat artışı yaratacağına da dikkat çekiyor.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı (GEKAP) tahsil edilmeye başlanırken, uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi. Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için GEKAP tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alındı. Beyannameler ise 30 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.

Poşet için adet başına 18 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira oldu. Bu pay yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlendi. Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler ilk defa beyanname vererek, bu payı ödeyecek.

"Tüketiciye yansır"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, çok sayıda kalemde ürün için GEKAP ödenmesinin firmalar için zorlu bir süreç olacağını söyledi. Firmalar için uygulamanın birçok bilinmezi olduğunu aktaran Kartaloğlu, "Bu ürünü piyasaya sürenin kim olduğu ve bedeli kimin ödeyeceği belirsiz. Düzenleme, şirketleri çok büyük mali yük altına sokuyor. Küçük bedeller gibi görünüyor ama toplamda ciddi bir yük oluşuyor. Bu durum fiyat artışlarına da neden olacak" dedi.

Kartaloğlu, yeni ürünler için ilk defa verilecek GEKAP beyannamesinin, poşet için verilecek beyannameyle birleştirilerek verileceğini de bildirerek, "Bu ay vergi takvimi açısından çok yoğun. Ayın son günlerinde işletmeler açısından ciddi sıkıntı oluşturacak. Firmalar bu beyannameyi vermekte zorlanacak" diye konuştu. Pek çok firmanın böyle bir düzenlemeden haberdar olmadığını ve uygulamaya ilişkin farkındalığın çok düşük olduğunu ifade eden Kartaloğlu, "Ayrıca bu konuda çok ağır idari ve adli yaptırımlar öngörülüyor. Bu payı ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak veriliyor ve ayrıca gecikme faizi alınıyor. Bilgi ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 22 bin 109 lira idari para cezası kesilmesi gerekiyor” dedi. Öte yandan bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, “Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında da Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanacak” diye konuştu.

Elektronik ortamda verilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap