Gelir vergisinde 2 alternatif masada

TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor. Elektronik çek ve bono TBMM’ye geliyor, gelir ve kurumlar vergisi hazırlıkları son aşamada

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA - Mehmet KAYA

Meclis, ilk Yargı Paketi ile çalışmalarına hızlı bir tempo da başladı. Bu haftaya ekonomi damgasını vuracak. 2020 Yılı Bütçesi ya düzenlemesini içeren kanun teklifi de kısa sürede TBMM’ye sunulacak. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerinin de hazırlıkları son aşamada. Gündemine aldığı 1. Yargı Paketi ile hızlı bir tempo da çalışmalarına başlayan Meclis ekonomi düzenlemeleriyle önümüzdeki günlerde daha yoğun bir çalışma temposuna girecek. 2020 Yılı Bütçesi bu hafta Meclise sunulacak. Elektronik çek ve bono düzenlemesini içeren kanun teklifinin de TBMM’ye kısa sürede sunulması bekleniyor. Bunun yanı sıra uzun süredir tartışılan gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerinin de hazırlıklarının son aşamaya geldiği öğrenildi.

Gelir vergisi dilimlerinde düzenleme ve vergi oranlarında artış yönünde bir hazırlık olduğu kamuoyuna yansıdı. Kurumlar vergisinde ise bir indirim yapılmasına yönelik arayış olduğu söylenmişti.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifelerin yeniden belirlenmesi konusunda yapılan çalışmada iki seçenek üzerinde duruluyor. Birinci seçenekte gelir vergisi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45’e çıkarılması öngörülüyor. Masada bulunun ikinci seçenek ise birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde vergi diliminin yüzde 40 ya da 42’ye yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclise yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. AK Parti ekonomi kurmayları, yüksek gelir elde edenlere yönelik bir düzenleme yapılacağını, alt ve orta düzeyde gelirler için bir yük getirilmeyeceğini belirttiler. Gelir Vergisi Kanununda vergi dilimlerinde yapılacak yasa değişikliğinin yanı sıra teknik düzeyde bazı değişikliklerinde yer alacağı belirtiliyor.

Vergisini düzenli ödeyenlere indirim

Gelir vergisinde bazı teknik düzenlemeler de gündeme alındı. Kesin olmamakla birlikte uygulamada vergilerini düzenli ödeyenlere yönelik 5 puanlık gelir veya kurumlar vergisi indiriminin matrah yerine tahakkuk eden vergiden indirilmesi de tartışılıyor.

Dijital platformda vergilendirme

Ayrıca 6-7 maddelik bir teklifle dijital pazarlama platformda vergi dışı kalan bir alanın vergilenmesine dönük bir düzenlemeye gidileceği de belirtildi. AK Parti kaynakları bu düzenleme ile dijital forumdaki reklamlarla ilgili bir vergilendirmeye gidileceğini belirterek, “Dijital pazarlama yapan bir şirket kendi mecrasında bir firmanın reklamını koyuyor ve satılan bu üründen komisyon alıyor ama bunun için vergi ödemiyor. Vergisiz kalan bu alana vergi koyacağız. Kurumlar vergisini ödüyor ama o satıştan aldığı komisyondan oluşan gelirin vergisi ödenmiyor. Bunun vergisini ödeyecek” bilgisini verdiler.

Takvim belirlenmeye çalışılıyor

TBMM’ye 2020 Bütçe Kanun Teklifi yarın sunulacak. Bunun ardından TBMM bir çalışma takvimi oluşturarak görüşmeye başlayacak.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre elektronik çek ve bono kanun teklifinin bütçe öncesi TBMM’de görüşülmesi için iktidar kanadı tarafından çaba harcanıyor. Genel Kurul gündemindeki Gümrük Kanununda değişiklik yapan teklif de görüşülecekler arasında. Gıda piyasası açısından büyük önem taşıyan perakende sektörü yasal düzenlemesi de olası düzenlemeler arasında.

Gündeme hızla getirilmesi planlanan Elektronik Çek ve Bono Kanunu ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek. Bu işlemler için bankalar nezdinde oluşturulacak sistemlerin yanı sıra banka sistemlerinin birbiriyle ilişkisini sağlamak üzere Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) kurulacak. Elektronik çek ve bonolar halen kullanılmakta olan çek ve bonolardan farklı olacak. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliğe gidilecek

Kurumlar vergisinde avantaj kaybediliyor

Gündemdeki bir başka düzenleme olan Kurumlar Vergisinde iş dünyası yüzde 22’lik oranın aşağı çekilmesi, 2019 ve 2020 için de yüzde 22 kararının uygulanmamasını talep ediyor. Öteyandan, Türkiye’nin kurumlar vergisinde avantajını kaybettiği vurgulandı. Türkiye 2006’da kurumlar vergisini yüzde 30’dan 20’ye indirdiğinde Avrupa ve bölgede oldukça ciddi bir avantaj sağlamıştı. Buna karşılık geçen dönemde diğer ülkelerde, özellikle Türkiye’nin yabancı doğrudan yatırım rekabeti yaptığı Doğu Avrupa ülkelerinde kurumlar vergisi oranları oldukça düşük seviyelere geldi.

Hatta gelişmiş ekonomilerin kurumlar vergisi de geçen süre içinde Türkiye ile rekabet edebilir hale geldi. Örneğin, İngiltere’de 2006’da yüzde 30 olan kurumlar vergisi, 8 defa indirilerek yüzde 19’a çekildi, 2020’de yüzde 17’ye indirilecek. ABD’de yüzde 40’lar seviyesinden yüzde 21’lere kadar çekildi. Avrupa’nın yabancı doğrudan yatırım çeken gelişmiş ekonomilerinden Hollanda’da yüzde 31,5, İspanya’da yüzde 35’ten yüzde 25’e indirildi. Türkiye’nin yatırım çekmek için rekabet ettiği Doğu Avrupa ülkelerinde ise yüzde 9 ile 19 arasında değişiyor. Örneğin son olarak otomotiv yatırımı çekmek için lobi yarışı yürüttüğü Bulgaristan’da kurumlar vergisi yüzde 10 düzeyinde. Son dönemin dikkat çekici ülkeleri Macaristan ve Çekya’da sırasıyla yüzde 9 ve 19 seviyesinde.

Dünyada kurumlar vergisini indirme eğilimi var

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Yeni Ekonomi Danışmanlık ortakları Bülent Taş ve Nazmi Karyağdı, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede kurumlar vergisi indirimi eğilimi olduğunu vurguladı. Taş ve Karyağdı şu görüşleri vurguladı:

“Türkiye, 2007’de yürürlüğe giren kurumlar vergisi reformuyla kurumlar vergisi oranını yüzde 30’dan yüzde 20’ye çekerek hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar için bir önemli cazibe yaratmıştı. Ancak Aralık 2017’da yapılan bir düzenleme ile KV oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemleri için yüzde 20’den yüzde 22’ ye çıkarıldı. Bu şekilde dünyanın izlediği yolun tersi bir yol izlemiş olduk. Bu nedenle de acımasız vergi rekabetinin yaşandığı bir dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımına en had safhada ihtiyacı olan Türkiye’nin kurumlar vergisi oranını artırması yerinde olmamıştır. Bize göre; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10. maddesinin 2. fıkrasında Cumhurbaşkanı’na verilen; yüzde 22 oranını yüzde 20’ye indirme yetkisini Sayın Cumhurbaşkanımız kullanarak 2019 ve 2020 kazançları için kurumlar vergisi oranı yüzde 20’ye indirilmelidir. Vergi rekabeti açısından 2020 sonrasında ise yüzde 17-18 oranına inmeyi şimdiden planlamanın uygun olacağını düşünüyoruz.”

Etiketler