16 °C

Genç ve işsiz nüfus tasarrufu engelliyor

Genç ve işsiz nüfus tasarrufu engelliyor

Genç ve işsiz nüfus tasarrufu engelliyor

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı Ali Kibar, "Genç ve işsiz nüfusun çok olması, hane halkının tasarruf yapmasına imkan vermiyor. Gelecek nesillerin güvencesi endişesiyle ayrılan kaynaklar, emeklilik için birikim yapmayı zorlaştırıyor" dedi. Kibar, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nun (EAF) düzenlediği "Türkiye'de Özel Tasarruf Eğilimi: Mikro ve Makro Perspektifler" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin, 2001 krizini takip eden 6 yılda belirgin bir ekonomik iyileşme kaydettiğini söyledi. Bu dönemde tüketicinin iyimser beklentiler içine girdiğini, böylece tüketim ve yatırım harcamalarının hızlandığını belirten Kibar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak, iç talebin kuvvetli seyrettiği bu dönemde ülkemizin kendi tasarruflarının yetersiz kalması, harcamaların yurtdışı kaynaklardan finanse edilmesini gerekli kılmıştır. Söz konusu dönemde özel sektörün dış borç stoku 43,2 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkmıştır" dedi. Borçlanma maliyetlerini artırıyor 2002-2007 döneminde özel kesimin tasarruf eğiliminde bir düşüş olduğunu vurgulayan Kibar, enflasyon ile düzeltildiğinde son 20 yılda ortalama yüzde 16,7 olan özel kesim tasarruflarının milli gelire oranının, 2005 ve 2006'da yüzde 12'nin altına gerilediğini, ekonomik ve siyasi istikrarın belirsizleşmesiyle birlikte yeniden artış göstererek 2007'de yüzde 13,7'ye çıktığını kaydetti. Yapılmak istenen harcamalar karşısında özel kesim tasarruflarının yetersiz kalması nedeniyle cari işlemler açığının genişlediğini; bunun da ekonomiyi kırılgan hale getirdiğini belirten Kibar, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemdeki gibi uluslararası piyasalarda likidite koşullarının daraldığı zamanlarda yurtdışı finansman kaynaklarına olan bağımlılığımız borçlanma şartlarımızı da olumsuz etkilemektedir. Özel sektör ve kamu kesiminin borçlanma maliyetleri artmakta ve vadeleri kısalmaktadır" diye konuştu. Büyümek için tasarruf şart 2002'den sonra Orta ve Doğu Avrupa'nın tasarruf oranı yükselirken Türkiye'nin yerinde saydığını belirten Kibar, "�MDNM�Genç ve işsiz nüfusun çok olması hane halkının tasarruf yapmasına imkan vermiyor. Gelecek nesillerin güvencesi endişesiyle ayrılan kaynaklar, emeklilik için birikim yapmayı zorlaştırıyor. Nüfus artış hızının düşmesiyle bu sorunun hafiflemesi bekleniyor. Ancak, bu gibi demografik dönüşümler çok uzun zaman alıyor. Oysaki 2001 krizi sonrasında yakaladığımız büyüme performansını devam ettirebilmek için yurtiçi tasarruf oranımızı artırmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.