Girişimcilerin yarısı 'yenilikçi'

Türkiye’de 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 48.5’i yenilik faaliyetinde bulundu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye genelinde 2010-2012 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 48.5 oldu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 49.8 düzeyinde, hizmet sektöründe yüzde 47 düzeyinde belirlendi.

TÜİK verilerine göre; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 46.5’i, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 56.1’i ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 66.3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 49.8 iken; hizmet sektöründe bu oran yüzde 47 oldu.

Girişimlerin yüzde 27’si ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu
    
2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde girişimlerin yüzde 27’si ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden girişimlerin oranı yüzde 14.2, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan girişimlerin oranı ise yüzde 3.7’dir.

Girişimlerin yüzde 43.7’si organizasyon ve pazarlamada yenilik yaptı

2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde girişimlerin yüzde 43.7’si organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 31.7’si organizasyon yeniliği, yüzde 34.7’si ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

[PAGE]

En önemli bilgi kaynağı yüzde 30.3 ile müşteriler oldu

Ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimler en önemli bilgi kaynağı olarak yüzde 30.3 ile özel sektördeki müşterileri gösterdi. Bunu yüzde 28.9 ile kurum içi kaynaklar, yüzde 26 ile makine, teçhizat, malzeme ve yazılım sağlayıcıları, yüzde 14 ile rakip girişimler ve aynı sektördeki diğer girişimler izledi.

Ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde işbirliği oranı yüzde 17.2

2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren girişimlerin yüzde 17.2’si diğer girişim veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. İşbirliğinde bulunan girişimlerin yüzde 65.5’i, aynı gruba bağlı diğer girişimler, yüzde 62’si ise makine, teçhizat, malzeme ve yazılım sağlayıcıları ile işbirliğinde bulundu.
İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında yüzde 94’ü yurtiçinden, yüzde 29.5’i Avrupa Birliği üyeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinden, yüzde 9.3 ABD’den, yüzde 8.5 Çin ve Hindistan’dan, yüzde 13.6 ise diğer ülkelerdendi.

Girişimlerin yüzde 24.1’i finansal destek aldı

2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 24.1’i finansal destek aldı. Girişimlerin yüzde 22’sine merkezi kamu kurum veya kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde 3.6’sını yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 1.8’ini ise Avrupa Birliği Kurumları destekledi.

Organizasyon yeniliği en çok iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde gerçekleştirildi

Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin yüzde 82.9’u iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemler kullandı. Bunu yüzde 68.1 ile organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koymak ve yüzde 22.9 ile diğer girişimler veya kamu kuruluşları ile işbirliği, ortaklık, taşeronluk vb. yollarla yeni yöntemlerin kullanılması takip etti.

Pazarlama yeniliği en çok ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yapıldı

Pazarlama yeniliği yapan girişimlerin yüzde 58.6’sı ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni yöntemler uyguladı. Bunu yüzde 55.9 ile ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullanılması, yüzde 55.7 ile ürünün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklik yapılması ve yüzde 41.8 ile yeni bir satış veya dağıtım yönteminin uygulanması izledi.

 

Etiketler