Girişimcilik istatistikleri açıklandı

İşveren girişimlerin 2016 yılında doğum oranı yüzde 13 oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014-2016 dönemi girişimcilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; işveren girişimlerde en yüksek doğum oranı, 2016 yılında yüzde 30 ile 'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 14,5 ile 'İmalat' ve yüzde 11,4 ile 'İnşaat' sektörleri takip etti. Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında doğanlar arasında en yüksek oran yüzde 71,3 ile ferdi mülkiyetler oldu. İşveren girişimlerden 2016 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 47,7'si ferdi mülkiyetlerde oluşturuldu.

İşveren girişimlerin 2014 yılında ölüm oranı yüzde 11,5 oldu

İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı yüzde 31,9 ile 'Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 16,2 ile 'İmalat' ve yüzde 10,4 ile 'Ulaştırma ve depolama' sektörleri takip etti. Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2014 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 73,4 ile ferdi mülkiyetler oldu. 2014 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 47,7’si ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

İşveren girişimlerden 2015 yılında yeni doğanların yüzde 82,9'u 2016 yılında hayatta kaldı
İşveren girişimlerden 2015 yılında yeni doğup 2016 yılında hayatta kalanların yüzde 66,2’sini ferdi mülkiyetler oluşturdu. Hayatta kalan ferdi mülkiyetlerin istihdamının, hayatta kalan işveren girişimlerin istihdamına oranı yüzde 41,8 oldu.

Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2016 yılında yüzde 18,7 oldu
Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise '1-4' çalışana sahip girişimler oldu.

Toplam istihdam içinde 2016 yılında işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,6 oldu

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan artış ile yüzde 9,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, tarım dışı sektörde en yüksek pay yüzde 36,7 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti. Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28,6, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 16,6’sını genel lise, yüzde 27,8’ini ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0,7 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 1,4 puan arttı.

Etiketler