14 °C

Girişimlerin yüzde 62'si 'yenilik' çalışması yaptı

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 61,5'i yenilik faaliyetinde bulundu. Bu dönemde devam eden ve sonuçsuz kalan faaliyetler de dahil, ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunanların oranı yüzde 47,3 oldu.

Girişimlerin yüzde 62'si 'yenilik' çalışması yaptı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Yenilik Araştırması" sonuçlarına göre, 2014-2016 yıllarında 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 61,5'i yenilik faaliyetinde bulundu. Bu oran 10-49 çalışanı olan girişimler için yüzde 60,4, 50-249 çalışanı olan girişimler için yüzde 65, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için ise yüzde 70,4 olarak belirlendi.

Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 64,5 iken hizmet sektöründe yüzde 57,7 oldu.

Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 47,3'ü devam eden ve sonuçsuz kalan faaliyetler de dahil, ürün veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 31,8'i ürün yeniliği, yüzde 34'ü ise süreç yeniliği gerçekleştirdi.

Organizasyon veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı bu dönemde yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 34'ü organizasyon, yüzde 42'si de pazarlama yeniliği yaptı.

İşbirliği oranı yüzde 23 oldu

Devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil, ürün veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren girişimlerin yüzde 23'ü, söz konusu dönemde diğer girişim veya kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirdi. İş birliğinde bulunan girişimler en fazla yüzde 88,2 ile dahil oldukları gruptaki diğer girişimlerle iş birliği yaptı.

İş birliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında, yüzde 97'sinin yurt içinden, yüzde 35'inin Avrupa ülkelerinden, yüzde 28,4'ünün ise diğer ülkelerden olduğu görüldü.

Girişimlerin yüzde 27,6'sı finansal destek aldı

Söz konusu girişimlerin yüzde 27,6'sı bu dönemde finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 94,3'üne merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde 12,6'sına yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 2,8'ine ise AB kurumları destek sağladı.

Girişimlerin yüzde 34'ü, anılan dönemde organizasyon yeniliği yaptı. Organizasyon yeniliği gerçekleştiren girişimlerin yüzde 79,5'i iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemler kullandı, yüzde 70,5'i organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koydu, yüzde 29,2'si de diğer girişimler veya kamu kuruluşlarıyla iş birliği, ortaklık, taşeronluk gibi yollarla yeni yöntemler uyguladı.

Pazarlama yeniliği yapan girişimler

Girişimlerin yüzde 42'si, bu 3 yıllık dönemde pazarlama yeniliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 63,7'si ürün ve hizmetlerin fiyatlandırması konusunda yenilik gerçekleştirdi, yüzde 57,7'si ürün tasarımı veya ambalajın estetiğinde önemli değişikliklere imza attı, yüzde 57'si ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam teknikleri kullandı, yüzde 49,9'u ise yeni bir satış veya dağıtım yöntemi uyguladı.

Girişimlerin yüzde 38,5'i, 2014-2016 döneminde yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 82,8'i kendilerini yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 17,8'i yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlalığını en önemli neden olarak gösterdi.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.