Hangi devlet vergide nasıl davrandı?

Tüm dünya COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzlukları en aza indirebilmek için mücadele veriyor. Vergiler başta olmak üzere şirketlerin sorumluluk alanları da doğal olarak hassasiyet gerektiren uygulamalara ihtiyaç duyuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Vergi incelemeleri, fiziksel temas gerektirebilmektedir. Ayrıca mükelleflerin önemli ölçüde kaynak ve zamanlarını ayırmalarına da ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle birçok devlet bu konuda özel önlemler aldı.

■ Belçika’da önemli ya da acil olmayan vergi incelemeleri ertelendi. Vergi incelemelerinin gerekliyse sadece uzaktan yapılabileceği belirtildi.

■ Kanada’da KOBİ’ler için vergi incelemeleri dört ay ertelendi.

■ Çin’de, sadece kontak gerektirmeyen incelemeler sürdürülüyor.

■ Finlandiya’da vergi incelemeleri sürdürülüyor ancak mükelleflerin Covid -19’dan etkilenmeleri gibi özel durumları dikkate alınıyor.

■ Fransa’da bütün vergi incelemeleri durduruldu ve yeni vergi incelemesine başlanmıyor

■ İrlanda’da mükelleflerin işyerlerinde sürdürülebilecek her türlü faaliyet durduruldu.

■ İtalya’da zamanaşımına uğramayacak bütün vergi incelemeleri durduruldu.

■ Rusya’da bütün denetimler ve mükellefle yüz yüze yapılabilecek bütün faaliyetler durduruldu.

Mükelleflerin vergi idarelerine daha kolay erişimi için ek önlemler alınması birçok vergi idaresi dijital iletişim yollarını artırdı. Bunlar arasında internet sayfası üzerinden çevrimiçi iletişim, dijital mesaj gönderme, mobil telefon uygulamaları gösterilebilir. Bu hizmetler, mükelleflerin vergi idareleri ile daha az fiziksel iletişim kurmaları sonucunu doğuruyor. COVID-19 pandemisi dolayısıyla vergi idareleri, sadece bu duruma özel internet sayfaları açıyorlar, sosyal medya stratejileri geliştiriyorlar, mobil telefon uygulamalarını değiştiriyorlar, bu konuya ilişkin özel telefon hattı açıyorlar.

OECD Raporu'nda Türkiye’de alınan önlemlere ilişkin bilgi bulunmuyor. Ancak Türkiye’de de Gelir İdaresi bazı önlemler aldı. Bazı vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. Ancak yukarıda yer alan ülke uygulama örnekleri Gelir İdaresi'nin bazı ek adımlar atması gerektiğini de gösteriyor.

Bunlar arasında COVID-19 dolayısıyla alınan önlemleri açıklayıcı ve mükellefleri yönlendirici daha fazla bilgilendirme yapılması, bunun için gerekirse özel bir internet sayfası açılması, mükelleflere yardımcı olmak amacıyla uzman personelden oluşan etkin bir çağrı merkezinin devreye girmesi, KDV iadeleri başta olmak üzere vergi iadelerinin kısa sürede yapılabileceği bir alt yapının sağlanması, halen 7143 sayılı Kanunla ödeme planının uygulanmasında mükelleflerin krizden etkilenme koşullarının dikkate alınması ve ödemelerinin ertelenmesi, krizden etkilenen mükelleflere haciz ve e-haciz işlemlerinin uygulanmaması, öncelikli olmayan haciz işlemlerinin durdurulması, vergi incelemelerinin durdurulması ve bu kapsamda altı ayda ya da bir yıl içerisinde tamamlanması gereken vergi inceleme sürelerinin uzatılması gibi önlemler sayılabilir.