10 °C

Hayvancılık destekleri yap-boz tahtasına döndü

Hayvancılık destekleri yap-boz tahtasına döndü

Hayvancılık destekleri yap-boz tahtasına döndü

ANKARA - Hükümet 2005 yılında yayımladığı ve 2010 yılına kadar süreceğini taahhüt ettiği hayvancılık desteklemelerini 4'üncü yıl bitmeden değiştirdi. Nisan ayının ortasında yayımlanan ve büyük tepkilere sebep olan hayvancılık destek kararnamesi ise aradan 2 ay bile geçmeden tekrar değiştirdi. Resmi Gazete'nin cumartesi günkü sayısında yayımlanan kararname ile nisan ayındaki kararnamenin bir çok maddesi değiştirilirken, yeni hükümler de eklendi. Yeni düzenleme ile 500 baş ve üzerinde hayvan yetiştiren büyük işletmelere de destek verilmesi hükme bağlandı. Manda için 40 gün önce 300 YTL olarak açıklanan teşvik miktarı, 250 YTL'ye düşürüldü. Türkiye'de özellikel kuraklık sebebiyle tarımsal ürünlerde üretim azalmasının önüne geçmek için yeni yöntemler üzerinde durulurken, hükümet hayvancılık destekleme sistemini adeta yap-boz tahtasına dönüştürdü. 2005 yılında iddialı hedeflerle açıklanan ve 2010 yılına kadar geçerli olduğu hükme bağlanan hayvancılık destekleme kararnamesi, aradan henüz 3.5 yıl geçmesine rağmen değiştirildi. 2008 yılı Nisan ayında yayımlanan 2008/13489 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 21 Şubat 2005 tarih ve 8503 sayılı kararname yürürlükten kaldırıldı. 15 Nisan Salı günü yayımlanan yeni kararname ile daha önce destekleneceği belirtiler, yem bitkileri alet ve makineleri, suni tohumlama, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, hastalıktan ari bölge oluşturma, süzme bal, su ürünleri yetiştiriciliği ve yavru balık destekleri kapsamdan çıkarldı. Aynı kararname ile ihdas edilen akredite veteriner uygulaması da yürürlükten kaldırıldı. Serbest çalışan veterinerler görev yaptıkları kombinalarda nezaretlerinde kesilen hayvan başına belirli miktarda destekleme primi alıyorlardı. Bu uygulamanın kaldırılmasından sonra sözleşmeli veterinerler, idare mahkemesine yürütmeyi durdurma ve sözleşmeden doğan haklarını alabilmek için de Danıştay'a dava açtılar. -Manda desteği 50 YTL azaltıldı Cumartesi günkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile ise destek verilen türler değiştirildi. Daha önce melez ırklar (300 YTL/baş), saf ırklar (350 YTL/baş), hastalıktan ari işletmeler (400 YTL/baş), manda (300 YTL/baş) için destek veriliyordu. Yeni kararnamede ise anaç sığır (250 YTL/baş), soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır (50 YTL/baş), ari işletmelerdeki anaç sığır (50 YTL/baş), manda (250 YTL/baş) şeklinde destekler verilmesi hükme bağlandı. Nisan ayındaki kararnameye ek olarak 250-500 baş hayvan ve 500 baştan büyük hayvanların da yukarıdaki destek miktarlarının yüzde 50 ve yüzde 25'i oranlarınde destekleneceği düzenlemesi getirildi. Yine yeni kararname ile veteriner hekim desteği tekrar uygulamaya konuldu. Ancak daha önceki düzenlemede serbest çalışan veteriner hekimlere bakanlık ödeme yaparken, şimdi veteriner hekim istihdam eden işletmelere aylık bin-3 bin YTL arası ödeme yapma yöntemi seçildi. Hayvancılık desteklerinin kronoljisi 24 şubat 2005 Hayvanclığın desteklenmesi hakkında kararname yayımlandı 24 Mart 2005 Kararnameye ilişkin uygulama tebliği yayımlandı 29 Haziran 2005 Uygulama tebliği değiştirildi 04 Ağustos 2005 Tebliğin arıcılıkla ilgili hükümleri değiştirildi 17 Aralık 2005 Tebliğe kuş gribiyle ilgili önlemler eklendi 15 Nisan 2008 Eski kararname yürürlükten kaldırılarak yeni kararname çıkarıldı 24 Mayıs 2008 Nisan ayındaki kararname değiştirildi. 2010 yılın kadar süreceği belirtilen, fakat yürürlükten kaldırılan destekler: Yem Bitkileri Alet ve Makine, Gebe Düve Alımı, Buzağı, Suni Tohumlama, Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı, Hastalıktan Ari Bölge Oluşturma, Hayvan Kimlik sistemi, Gen Kaynaklarının Korunması, Süzme Bal.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.