11 °C

Hazine taşınmazlarıyla ilgili yeni yönetmelik

Hazine taşınmazlarının idaresi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yatırımcılar kullanmakta oldukları mülkün Hazine'ye ait olan kısmı için rayiç bedelin binde 5'ini ödeyecek.

Hazine taşınmazlarıyla ilgili yeni yönetmelik

Maliye Bakanlığı hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte, hükmen devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemlerle ilgili değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte söz konusu yönetmeliğe eklenen maddeye göre, Mülkiyeti kamuya veya KİT'lere ait iken belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla Bakanlar Kurulu'nca bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde 5'i üzerinden 49 yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilecek.

Kaynak: Reuters

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.