Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin yapısı değişti

Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin (HAZTEK), üye yapısında ve çalışma esaslarında değişikliğe gidildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, bazı kamu kurumlarının HAZTEK'te yer alan temsilci sayısında artışa gidilirken, komitenin üyeleri arasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Tütün Sanayicileri Derneği de eklendi. 

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenecek. Bir kurum-kuruluşu temsil eden üyenin değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilecek. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin katılımı esas olacak.

Uygun görülmesi halinde toplantı gündemine göre üyeler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları da toplantılara gözlemci olarak katılım sağlayabilecek.