16 °C

Haziran 2021'e kadar işten çıkarma yasağı uzayabilecek

Yasa teklifi ile işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile her defasında 3'er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. 50'den az işçi çalıştırılan iş yerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 2024'e kaldı

Haziran 2021'e kadar işten çıkarma yasağı uzayabilecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Pandeminin istihdama dönük olumsuz etkilerini azaltmak için getirilen önlemlerde bazı değişikliklere gidilerek sürelerin yeniden belirlenmesi konusunda yeni düzenlemeler getiren mini istihdam paketi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırılacak.

Kararname ile 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere bir ay uzatılan kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak yasa teklifinde yapılan düzenlemeyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına yetki verildi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, maddenin görüşmeleri sırasında sektörlerin tespitinin işçi ve işveren sendikalarının görüşlerinin alınarak yapılmasını istedi.

Normal çalışmaya geçene destek

Teklifle işyerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla destek sağlanıyor. 1 Temmuz’dan önce kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanmış olan işyerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği verilen süreye göre belirlenecek. Yasa teklifinde imzası bulunan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu konuya ilişkin olarak “Geçtiğimiz 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden 10 gün faydalandıysa önümüzdeki 3 ayda da bu düzenleme kapsamında 10 gün teşvik alacak. 20 gün faydalandıysa bu düzenlemeden sonra da yine 20 gün süreyle normalleşme desteği alacak” açıklamasını getirdi.

Söz konusu desteklerden yersiz yararlandığı tespit edilen firmalar, destek tutarı üzerinden gecikme cezası ve zammı ödeyecekler. İşverene sağlanan bu desteğin, sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. Normalleşme desteğinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş yerleri ile kamuya ait alım ve yapım işlerine ilişkin iş yerleri yararlanamayacak. Ev hizmetlerinde çalışanlar da normalleşme desteği alamayacaklar. Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacaklar. Cumhurbaşkanına 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatma konusunda yetki verildi.

3 ayda 7 milyarlık destek

Komisyonda işyerlerinin normale dönüşünün sağlanması için verilecek desteğin aylık 4 milyar 3 aylık dönemde ise 12 milyar liraya ulaşacağının dile getirilmesi üzerine Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yaptığı görüşmelerde 3 ayda 12 milyar liralık tutarın maksimum tutar olduğunu belirterek, tahmini beklentisinin bu tutarın yüzde 50’si civarında yani ilk üç ayda 6-7 milyar lira civarında olduğunu açıkladı.

Sendikaların talepleri

İşten çıkarma ile ilgili düzenlemenin görüşmeleri sırasında TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi ve işverenin karşılıklı anlaşma sonucu ikili anlaşması ile iş akdinin sonlandırılması durumunun istisnalar arasına alınmasını istedi. TÜRK-İŞ temsilcisi Enis Bağdadioğlu da başta geçici olarak düzenlenen işten çıkarma yasağının 15 aya kadar uzayabilecek bir süre ile yeniden düzenlenmesinin işçiler açısından sıkıntı yaratacağını ve işçinin düşük ücretle o iş yerinde çalışmak zorunda bırakıldığını belirtti. Bağdadioğlu, “Nasıl işveren işçiye tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarabiliyorsa belirli şartları yerine getirdiği takdirde işçi de haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdirebilmeli, böyle bir düzenleme daha hakkaniyetli olur” görüşünü dile getirdi. Yasa teklifinde ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, halen kısa çalışmadan 3 milyon 562 bin 124 kişinin yararlandığını ve 3 aylık süre içinde 13,9 milyar lira bir ödeme yapıldığını belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğuna erteleme

50'den az işçi çalıştırılan az tehlikeli iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayan iş sağlığı güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu teklifi 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi. Bu arada Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden faciası sonrasında, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işini kaybeden ancak işverenden tazminatını alamayan işçilerin tazminatlarını TKİ ödeyecek. Yasa teklifi ile TKİ'nin bu ödemeleri "işverene rücu edebilir" denilerek kurum isteğine bırakıldı. İşçiler, yasa çıktıktan sonra iki ay içinde TKİ'ye başvurdukları takdirde, 6 ay içinde kıdem tazminatlarını alabilecekler

TBMM'de Dijital Mecra Komisyonu

Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP'nin verdikleri ortak önergeyle, teklife Mecliste Dijital Mecralar Komisyonu kurulması için yeni bir madde eklendi. 17 üye ile çalışacak olan komisyon, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla kuruldu.

İşten çıkarma yasağına uzama

Yasa teklifi ile işten çıkarma yasağının kapsamı yeniden düzenlendi. Buna göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona vermesi, her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Mevcut düzenlemeye göre; işveren sadece İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini feshedebiliyordu. Teklifle işten çıkarma yasağı her defasında 3'er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan'da 3 ay süreyle getirilmiş ve sürenin dolmasının ardından bir ay uzatılmıştı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap