Her iki sanayiciden biri konkordato mağduru

Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden olan Denizli'de yapılan anket her iki sanayiciden birinin konkordato süreçlerinde ya alacaklı ya borçlu olduğunu gösterdi... Handan Sema Ceylan'ın haberi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Handan SEMA CEYLAN

Konkordato sanayicinin gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Denizli'de her iki sanayiciden biri konkordato mağduru oldu. Sanayiciler konkordato süreçlerinde olan firmalardan ya alacaklı ya borçlu. Üstelik sanayiciler yüzde 66.82 ile konkordato uygulamasının borçlu ve alacaklı üzerinde bir uzlaşma getirdiğine inanmıyor.

Bu yıl 14'üncüsü açıklanan 'Denizli Sanayisi Genel Görünüm Anketi'nin sonuçları açıklandı. Denizli Sanayi Odası'nın 490 üyesinin yanıtladığı anket kent sanayisini üretim, kapasite kullanımı, satış, sipariş, karlılık, yatırım, ihracat ve istihdam gibi çeşitli açılardan mercek altına alıyor. Ankete katılan firmalar, 2017'ye kıyasla 2018'in zor geçtiğini belirtirken, 2019 için de kötümser. Anketin ilginç sonuçlarından biri her iki sanayiciden birinin konkordatoya taraf olması. Sanayicilerden yüzde 46.95'i, bugüne kadar alacaklı ya da borçlu olduğu firmalardan en az birinin konkordato ilan ettiğini belirtiyor.

Üretim, satış ve siparişlerde artış 2018'de yavaşladı

Sanayicilerin yüzde 40,98'i üretiminin, yüzde 50,66'sı dış satışlarının 2018'de arttığını belirtiyor. İç satışlar ve yeni siparişlerde artışa işaret edenlerin oranı ise sırasıyla yüzde 35,03 ve yüzde 42,93. Bu oranlar önceki yıla göre gerilese de ankete katılan sanayiciler arasında önemli bir kitleyi temsil ediyor.

2019 yılı beklentileri de yavaşlamanın süreceğine işaret ediyor. Ankete katılan sanayicilerden 2019'da dış satışları ve yeni siparişlerinin azalacağını bekleyenlerin oranı yüzde 23 seviyelerinde. Oysa bu oran, geçen sene 2018 beklentileri için sadece tek haneli rakamlarda seyrediyordu.

2018'de kârlılık düştü

Sanayicilerin yüzde 29,11'i, 2018'de 2017'ye kıyasla kârlılığının arttığını belirtiyor. Oysa geçen sene bir önceki yıla göre karlılığını artıranların oranı yüzde 43,58'di. 2018'de karlılığı azalan ve zarar edenlerin oranı ise geçen yıla göre 12 puan artarak yüzde 43,20 seviyelerine çıkıyor. Sektörel farklılıklara bakıldığında üretim, satış ve siparişlerle örtüşen bir tablo ortaya çıkıyor. Karlılık bakımından en olumlu tabloyu sergileyen kablo bakır tel sektöründe sanayicilerin yüzde 71,43'ü karlılığını koruduğunu söylerken, karlılığım azaldı ya da zarar ettim diyenler yüzde 28,58 seviyesinde. Makine metal sektörü ise 2018'de karlılığını en çok kaybeden sektör olarak görünüyor. Sektörde karlılığı azalan ya da zarar edenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Bu oran önceki yıl yüzde 35 seviyelerinde idi.

Satışlarda hedef tutmuyor

Ankete katılan sanayicilerin 2018'de hedeflediği satış miktarına erişme oranı yüzde 65,30. Bu oran son dört yıldır yüzde 73-yüzde 77 bandında yer alıyordu. Oysaki 2013, 2012 yılları ve öncesinde sanayici satışlardaki hedeflerini yüzde 80'in üzerinde tutturabildiğini söylüyordu. Dolayısıyla son dönemde bu oranın daha aşağıda seyretmesi, sene başında konan hedeflere ulaşmanın her geçen yıl daha da zorlaştığını gösteriyor.

2019'da yatırım için umut yok

Ankete katılan sanayicilerin yüzde 52,86'sı, 2018'de yatırım yapmadığını açıklıyor. Yeni yatırıma gidenlerin oranı ise yüzde 17,18. 'Modernizasyon', yüzde 24,23'lük oran ile halen en büyük sabit sermaye yatırımı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte 2019'da da yatırım iştahının yıllardır olduğu seviyelerde seyretmesini beklemek mümkün. Ankete göre Denizlili sanayicilerin yüzde 27,62'si yurt içinde yatırım yapmayı düşünüyor. Bu oran geçen sene yüzde 40 seviyesinde olmakla beraber, son beş yıldır ortalama yüzde 26 düzeylerinde.

Denizlili sanayicilerin 2019'da mevcut işlerinde ağırlık vermeyi planladıkları alanların başında yüzde 18,45 ile ürün geliştirme ve yüzde 14,29 ile pazarlamaya yoğunlaşma yer alıyor. Teknoloji yenilemeyi planlayanların oranı yüzde 13,10 ve bunları yüzde 11,31 ile verimlilik artırmaya, yüzde 10,71 ile ürün kalitesini geliştirmeye yönelecek olanlar takip ediyor. Var olan işi dışında farklı bir iş koluna 2019'da yatırım yapmayı düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 17,89. Bu girişimcilerin yatırım planladığı sektörler arasında gıda-organik tarım, makine imalat ve inşaat konut sektörleri dikkat çekiyor.

Girdi maliyetleri damgasını vurdu

Denizlili sanayiciler 2018'de de her türden maliyet kaleminin arttığına vurgu yapıyor. Enerji maliyetindeki artış yüzde 96,30'luk yanıtlanma oranıyla ilk sırada. Bunu yüzde 92,45 ile hammadde-ara malı maliyeti izliyor. İstihdam maliyeti bakımından ise son 5 yılın en iyi sonuçlarından birisi görülüyr. Sanayicilerin yüzde 38,89'u 2018'de istihdam maliyetinin azaldığı ya da aynı kaldığını belirtiyor. yüzde 63,43'ü ihracat yaptığını beyan eden sanayicilerin TL cinsinden en büyük maliyet kaleminin işçilik olduğu düşünüldüğünde; bu tabloyu 2018'deki döviz kuru artışı ve yoğun istihdam teşvikleri ile açıklamak mümkün.

Tahsilat vadeleri hala uzun

Anketi yanıtlayan her 2 sanayiciden birisi 2018'de önceki seneye göre tahsilat vadelerinin uzadığına vurgu yapıyor. 'Değişmedi' diyenlerin oranı ise yüzde 37,32 ile göz ardı edilemeyecek seviyede.

TL'NİN DEĞER KAYBI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Genel görünüm anketine katılan Denizlili sanayicilerin yüzde 78,14'ü, 2018 yılında TL'nin değer kaybetmesinden 'olumsuz' olarak etkilendiğini söylerken, 'olumlu' olarak etkilenenlerin oranı yüzde 7,91 seviyesinde. Bu oranlar önceki yıllarda sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 20 düzeyinde seyrediyordu ve neredeyse yüzde 65'i ihracatçı olan sanayiciler için bu dağılımın olağan olduğu değerlendiriliyordu. Fakat bu seneki sonuçlar dövizdeki aşırı yükselişlerin bir ihracatçı bakış açısından da artık olumsuz algılandığını gösteriyor. Kurdan etkilenme açısından bakıldığında sektörel farklılıklar da oldukça dikkat çekici. TL'nin değer kaybetmesinden olumsuz olarak en çok etkilenen sektör yüzde 85,71 ile kablo-bakır tel sektörü. Mermer madencilik sektöründe ise sanayicilerinin yüzde 18,18'i bu durumdan olumlu etkilendiğini ifade ediyor.

SANAYİCİLERİN NEREDEYSE YARISININ SORUNU FİNANSMAN

2018'de finansman sorunu yaşayanların oranı yüzde 44,65. Bu oran geçtiğimiz iki senede yüzde 28-yüzde 30 seviyesinde idi.

BANKALARDAN YAKINMALAR DEVAM EDİYOR

Sanayicilerin yüzde 7,66'sı son bir yıl içinde kullandığı krediyi kısmen ya da tamamen kapatma konusunda uyarı aldığını belirtiyor. Bu görece düşük bir oran gibi görünse de, geçen sene yüzde 4, 2013 ve öncesi yıllarda sıfıra yakın, hatta sıfır düzeyinde seyretmekteydi. Bununla birlikte, 2018'de finansal kuruluşlardan kredi teminatı artırma konusunda uyarı alanların oranı da tekrar arttı. Sanayicilerin yüzde 10,29'u son bir yıl içinde kullandığı kredi teminatını yükseltme konusunda bankalardan uyarı aldığını belirtiyor. Bu oran 2017 yılında yüzde 4,55 seviyelerine gerilemişti. Finansal kuruluşların kredi kapatma ya da teminat yükseltme talepleri konusunda en çarpıcı sonuç, mermer-madencilik sektöründe karşımıza çıkıyor. Mermer-madencilik sektöründe ankete katılan sanayicilerin yüzde 15'i, finansal kuruluşlardan kredi kapatma ya da teminat yükseltilmesi çağrısı aldığını belirterek en olumsuz yanıta imza atıyor. Oysa ki bir önceki yıl sektör bu konuda en olumlu yanıtı vermiş ve katılımcıların istisnasız tamamı herhangi bir kapatma ya da teminat yükseltilmesi çağrısı almadığını söylemişti.

FAİZ MALİYETİ ARTIYOR

Banka kredileri, sanayicilerin yüzde 40,91'i için ana finansman kaynağı. Banka kredilerinden sonra yüzde 25 ile Eximbank kredisi ve yüzde 12,99 ile leasing geliyor. 2018'de kredilerini yenileyenlerin oranı yeniden yüzde 40 seviyelerine yükseldi. Bu oran önceki yıl 10 puanın üzerinde azalarak yüzde 30 seviyelerine inmişti. Kredilerini yenileyen her iki sanayiciden birisi, vadesinin aynı düzeyde kaldığını fakat kredi miktarının yükseldiğini söylüyor. Faiz maliyetim arttı diyenlerin oranı ise yüzde 93,42'ye ulaşmış durumda. 2015, 2016 ve 2017'de sırasıyla yüzde 38, yüzde 60, yüzde 75 olan bu oran, son dört yıldır aralıksız yükseliyor. Ankete katılan sanayiciler arasında, yabancı para cinsinden kredilerin toplam kredileri içinde yarıdan fazla paya sahip olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 26,57. Bu oran 2017'de de benzer düzeyde olmakla beraber, daha öncesinde yüzde 35-yüzde 40 seviyelerinde idi. Döviz kurları bakımından son derece dalgalı geçen son dönemde Denizlili sanayicinin yabancı para cinsinden kredi konusunda daha az risk aldığı görünüyor. Yine de kur riskinin yüksek olduğunu düşündüren bu oran, işletmelerimizin yüzde 63,43'ünün ihracat yaptığı ve bu şirketlerin toplam cirosunun yüzde 53,92'sini ihracatın oluşturduğu düşünüldüğünde önemli bir sıkıntı olarak algılanmıyor.

KGF TEMİNAT DESTEĞİNİN SADECE 4'TE BİRİ YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

Sanayicilerden yüzde 52,61'i KGF teminat desteği kapsamında kredi kullandığını ifade ediyor. Bu türden kredi kullananların sadece yüzde 24,33'ü bu krediyi bir yatırımın finanse edilmesinde kullanıldığını belirtiyor. KGF teminat destekli krediyi işletme sermayesinde değerlendirenlerin oranı yüzde 36,03, borçların finansmanında değerlendirenlerin oranı ise yüzde 29,73 seviyesinde.