10 °C

Her yüz kişiden yedisi iş arıyor

TÜİK verilerine göre, işsizler, 15 ve daha yukarı yaştaki toplam nüfusun yüzde 6,5'ini oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle her yüz kişiden yedisi işsiz ve iş arıyor.

Her yüz kişiden yedisi iş arıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2017 yılı I. Dönem sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye'de 3 milyon 900 bin kişi işsiz. İşsizlerin yüzde 63,1'ini erkekler, yüzde 36,9'unu ise kadınlar oluşturuyor. Toplam işsizlerin yüzde 28,9'u 15-24 yaş aralığındaki gençler...

İşsiz sayısının; istihdam edilenler ile işsizlerin toplamından oluşan işgücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı 2017 yılı I. Döneminde yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizler, 15 ve daha yukarı yaştaki toplam nüfusun yüzde 6,5'ini oluşturmakta. Diğer bir ifadeyle her yüz kişiden yedisi işsiz.

İşsizlerin dörtte biri yüksek öğretim mezunu

Araştırma sonuçlarına göre, işsizlerin yüzde 51,2'sini lise altı eğitim düzeyine sahip olanlar, yüzde 23,6'sını yükseköğretim, yüzde 11,8'ini genel lise, yüzde 11,3’ünü mesleki veya teknik lise mezunları, yüzde 2,1’ini ise okuryazar olmayanlar oluşturuyor.

İşsizlerin yarısı önceden hizmet sektöründe çalıştı

İşsizlerin yüzde 50,6'sı daha önce hizmet sektöründe, yüzde 17,7'si sanayi sektöründe, yüzde 14,8'i inşaat sektöründe ve yüzde 5,7'si tarım sektöründe çalıştı. Türkiye'de 2017 yılı I. Döneminde iş arayanların yüzde 93,1'i daha önce bir işte çalıştı, yüzde 4,2'si ise sekiz yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 6,9'u ise ilk kez iş aradığını beyan etti.

İşsizlerin dörtte biri hizmet ve satış elemanı olarak iş aradı

İşsizlerin iş aradıkları meslek grupları incelendiğinde yüzde 23,1'i hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 19'u nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmak istediğini beyan etti. İşsizlerin yüzde 14,5'ini sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 13'ünü ise büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmak üzere iş arayanlar oluşturdu.

İşsizlerin yüzde 21'ini uzun süreli işsiz olarak tanımlanan bir yıldan uzun süredir iş arayanlar, yüzde 79'unu ise 1 yıldan kısa süredir iş arayanlar oluşturdu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.