Hibrit elektrik santrallerinin önü açıldı

Mevcut ve yeni kurulacak lisanslı elektrik üretim santrallerinde, birden fazla kaynaktan elektrik üretilmesinin önü açıldı. Kömür, doğalgaz ve jeotermal santrallerin içine GES kurulabilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KARA

Mevcut ve yeni kurulacak lisanslı elektrik üretim santrallerinde, birden fazla kaynaktan elektrik üretilmesinin önü açıldı. Kömür, doğalgaz ve jeotermal santrallerin içine GES kurulabilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik santral sahalarına ilişkin yeni metodolojiyi belirledi. EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı sahada iki kaynakla elektrik mümkün

Düzenleme, birden fazla kaynakla elektrik üretimi yapılacak hibrit elektrik üretim tesislerinin önünü açıyor. Buna göre nükleer santraller hariç, tüm elektrik üretim santrallerine, ikinci bir kaynağa dayalı elektrik üretimi de yapma imkanı veriliyor. Diğer kaynaklardan elektrik üreten şirketler aynı santral sahası içinde kendi güneş enerjisi santrallerini de kurabilecek.

JES sahalarına GES ve BES

Özellikle tarım bölgelerinde kurulmuş jeotermal enerjiye dayalı santrallerde bölgedeki tarım artık ve atıkları kullanılarak hem söz konusu atıkların bertaraf edilmesi hem de elektrik üretiminin artırılması amacıyla biyokütleye dayalı yardımcı kaynak üniteleri kurulabilecek.

Fosil ile yenilenebilir iç içe

Yeni düzenleme ile kömür ve doğalgaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarına dayalı elektrik santrallerinin sahalarında da güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek mümkün hale geldi. Böylece fosil yakıtla enerji üreten santraller, yenilenebilir kaynaklarla iç içe, yan yana elektrik üretimi için değerlendirilmiş olacak.

Kurulu güç de istihdam da artacak

Yeni metodoloji yatırım ve istihdama katkı sunacak. Santrallerin bulunduğu sahalarda yapılacak ilave yenilenebilir enerji tesisleri elektrik üretim yatırımlarına ivme kazandırılacak. Böylece hem elektrik üretim kapasiteleri artacak hem de istihdam sağlanacak.

EPDK Başkanı Yılmaz: İlave yatırım imkanı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, hibrit santrallerin önünü açan düzenlemenin atıl alanların ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Yılmaz “Bu düzenleme ile ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Mevcut tesislere ilave yatırım imkanı ile yatırım ortamına hız veriyoruz. Yatırımcılardan da daha fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz” dedi.

Etiketler