18 °C

Hollanda'daki ABD yatırımları 33 milyar dolara ulaştı

Hollanda'daki ABD yatırımları 33 milyar dolara ulaştı

Hollanda'daki ABD yatırımları 33 milyar dolara ulaştı

(16:00)AMSTERDAM - ABD'nin önceki yıl Hollanda'da yaptığı yatırım miktarının 33 milyar dolar olduğu ve bu ülkenin dünya düzeyindeki yurt dışı yatırımlarında Hollanda'nın ilk sırada yer aldığı bildirildi. Ticaret Odasından verilen bilgiye göre, Amerikan şirketlerinin Hollanda'daki yatırım toplamı 2006 yılı sonu itibariyle toplam 215,7 milyar dolara yükseldi. Bu miktar, Amerikalı şirketlerin Avrupa Birliği üyesi ülkeler içindeki toplam yatırımının beşte birini oluşturuyor. Buna karşılık Hollanda'nın ABD'deki toplam yatırımı ise 190 milyar dolar dolayında bulunuyor ve bu ülkedeki AB kaynaklı dış yatırım toplamının yüzde 17'si Hollanda'ya ait bulunuyor. Verilen bilgiye göre, son yıllarda Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın büyüyen ekonomiler olmasına rağmen, Amerikalı şirketlerin yatırımlarını çekmede bu ülkeler Hollanda'nın çok gerisinde kaldı. Amerikalı şirketlerin 2000-2006 yılları arasında Çin'e yaptıkları yatırımın 15 milyar dolar dolayında kalmasına karşılık, Hollanda, aynı dönemde 100 milyar dolardan fazla yatırım amaçlı ABD sermayesini ülkesine çekmeyi başardı.