9 °C

Hükümet, yeni vergilerden vazgeçti

Hükümet, yeni vergilerden vazgeçti

Hükümet, yeni vergilerden vazgeçti

ANKARA - Kamuoyunda 'Deli Dumrul' vergileri diye tanımlanan belediyelerin gelirini artıracak yeni vergilerden geri adım atıldı. Hükümetin, seçimler nedeniyle kadük olduğu için bu dönem yeniden Meclis'e sevk ettiği İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı, kapsamı daraltılmak üzere Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu'na sevkedildi. Tasarıyı komisyona sunan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, vatandaşa yük getiren düzenlemelerin tasarıdan çıkarılacağını söyledi. Bakanlar Kurulu'nda tasarıyı yeniden ele alarak yeni bir çalışma yaptıklarını açıklayan Bakan Atalay, mevcut tasarıda yer alan belediyelerin ve il özel idarelerinin öz gelirlerini artırıcı düzenlemelerin, tasarıdan çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti. Atalay, "Hükümet olarak vatandaşa yük getirecek veya belediyelerin öz gelirlerini yükseltici bütün düzenlemelerin alt komisyonda geri çekilmesini kararlaştırdık. Yerel yönetimlerin sadece genel bütçeden alacağı payların artırıldığı düzenlemelerin tasarıda yer almasını istiyoruz. Yapılacak düzenlemede halka hiçbir şekilde ek mali külfet getirmeyeceğiz. Tasarıda, emlak vergisi, işgal vergisi gibi hiç bir husus yer almayacak" dedi. Yerel yönetimlere 17 milyar YTL kaynak Bu düzenlemeler çerçevesinde tasarısının 12-15 madde arasında şekilleneceğini kaydeden Bakan Atalay, yeni düzenlemeyle, genel bütçeden mahalli idarelere aktarılan kaynak miktarının, yüzde 30'luk artışla 13 milyar YTL'den 17 milyar YTL'ye çıkacağını belirtti. Gelir dağıtımında yeni kriterler Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden mahalli idarelere ayrılan payların dağıtımında, nüfus kriterine ilave olarak gelişmişlik endeksi, illerin yüzölçömü ve performans gibi yeni kriterler de getirildiğini açıklayan Bakan Atalay, şunları söyledi: "Sonuç olarak, tasarının, genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere daha fazla kaynak aktarılmasını öngören maddelerinin öncelikle yasalaştırılmasına hükümetimizce karar verilmiştir. Çünkü yeni yasalarla mahalli idarelere devredilen yeni görev ve hizmetlerin halkın ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun şekilde yürütülmesi açısından, ek kaynak transferi zorunludur. Bunun da bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.