İcra ve iflas takipleri durduruldu

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar askıya alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde;
"Covid-19 salgın hastalığının ülkemizdeki yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacakların icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz infaz edilmemesine karar verilmiştir."